Basın Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

a. Belediye ile Basın Kuruluşları arasındaki ilişkileri koordine ederek haber ve bilgi akışını sağlamak, yazılı, görsel ve sosyal medya ile haber ajanslarından gerekli görülenler ile abone işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

b. Belediye hizmetleri ve yatırımları ile ilgili fotoğraf ve video çekimlerini alarak haberlerini yapıp ulusal ve yerel medyaya ulaştırmak ve arşivlemek; yayın, film vb. iş ve işlemlerini koordine ederek tek elden düzenli bir şekilde yayınların yapılmasını sağlamak,

c. Basın ve diğer kitle haberleşme araçlarında, Belediye ile ilgili yayınlanan yazı ve haberleri devamlı şekilde izlemek, incelemek, değerlendirmek ve Başkanlık Makamın bilgisine sunmak,

ç.  Basın İlan Kurumu aracılığı ile yapılması zorunlu olan ilanların en hızlı ve doğru bir şekilde yayınlanmasını sağlamak,

d. Bilgilendirme ve basın toplantılarının organizesini yapmak, Belediye hizmetleri ve Konya’nın tarihi ve kültürel değerleri ile ilgili tv ve radyo programları yaptırmak ve yayınlatmak.

e. Belediyemiz ve şehrimiz ile ilgili yerel ve ulusal yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medyada çıkan bütün haberleri günlük olarak raporlamak, başkanlık makamı ve ilgili birimlere ulaştırmak ve bilgisayar ortamında saklamak ve ihtiyaç duyulduğunda faydalanmak,

f. Belediye Başkanlığının fotoğraf arşivini oluşturmak, önceki yıllarda ve değişik hizmet ünitelerine ait fotoğraf ve diaların bilgisayar ortamında online arşivini oluşturmak, ihtiyaç ve talep halinde bunları kullanıma sunmak,