Belediyemiz mücavir alanı içerisinde, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile kurulmuş organize sanayileri dışında faaliyet gösteren;
   ·Birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin,
   ·LPG,LNG ikmal ve akaryakıt istasyonlarının,
   ·Elektrikli araç şarj istasyonlarının,
   ·Mülkiyeti belediyemize ait işyerleri ve işletmesi belediyemizce yapılan sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerin  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları verilmektedir.
İşlemler, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Ruhsat ve
Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü nezdinde yürütülmektedir.

 


Dosyalar