Çevresel Sorunların Sürdürülebilir Bir Yaklaşımla Ele Alınıp, Stratejik Gürültü Haritaları ve Eylem Planlarının Hazırlanması Projesidir.

Bu projenin amacı bölge halkının yaşam kalitesinin artırılması ve yaşanabilir çevresel ortamların sürdürülebilirliğinin sağlanması yoluyla bölgenin refah seviyesinin artırılmasına katkı sağlayacak bir alt yapı oluşturmaktır.

Gürültü haritaları, çevresel gürültünün tahmin edilmesi ve modellenmesi için çeşitli istatistiksel bilgiler kullanılarak hazırlanan görsel, ancak yazılı ve tablo değerlerine de dönüştürülebilen verilerden oluşan bir çevresel alt yapı çalışmasıdır. Gürültü haritalarının hazırlanmasında ve kullanımında iki temel amaç hedeflenmektedir. Birincisi gürültünün yoğun yaşandığı bölgelerin saptanması ve nüfusun gürültüye maruziyetinin hesaplanması, ikincisi ve bundan daha önemlisi bu bölgelere yönelik hazırlanan eylem planları ile yaşanan gürültü kirliliğinin azaltılması ve gelecek kent planlamasının bu model proje doğrultusunda yapılmasıdır.

Bu kapsamda Çevresel Gürültü kirliliğini önlemek ve Çevresel Gürültünün etkilerini azaltmak amacı ile Konya ili gürültü haritalarının hazırlanması vazgeçilmez bir alt yapı çalışması olarak ortaya çıkmaktadır. Plansız kentleşme ve plansız sanayileşme yalnız yeşil alanların kaybına ve suyun, havanın, toprağın kirlenmesine yol açmakla kalmayıp aynı zamanda, insanın yaşadığı ortamın sessizliğini de bozarak doğrudan insan sağlığını tehdit etmektedir. Kent gürültüsünü artıran sebeplerin başında trafiğin yoğun olması, trafik düzenlemelerinin yetersiz olması, eğlence mekânları, endüstri tesisleri ve ticari işletmelerin kent merkezinde konutlarla içe içe bulunması gelmektedir. Bu kaynakların kontrol ve denetimlerindeki noksanlıklar ve sürdürülebilir eylem planlarının olmaması da bu etkileşimi artırmaktadır. Gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkileri:

1.Fiziksel Etkileri (Geçici veya sürekli işitme bozuklukları.),

2.Fizyolojik Etkileri ( Kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp

atışlarında yavaşlama, ani refleks.),

3.Psikolojik Etkileri (Davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik ve stres.),

4.Performans Etkileri (İş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin yavaşlaması.)

Bu proje ile hedeflenen amaçlar arasında öncelikle işletmeler konutlar, hastaneler, okullar, yerleşim birimleri ve kişiler için maruz kalınan gürültünün etkileşim düzeyi hesaplamak, hazırlanacak eylem planları ile gürültü azaltıcı, önleyici tedbirleri ve kontrolünü kapsayacak ve ( Alt geçit - Üst geçitlerin düzenlenmesi ve planlanma aşamasındaki önlemler, Yeni kavşak ve Sinyalizasyon düzenlenmesi, Ses önleyici perdeler, Ses yutucu izolasyon malzemelerinin kullanım alanları ve çeşitliliği, Eğlence merkezlerine aldırılacak tedbirler, Demiryolu ulaşımının sağlandığı Tramvayın sebebiyet verdiği gürültü düzeyini indirgeyici önlemleri v.b. gibi ) bu doğrultuda yerleşim planları yapılacak sessiz alanlar korunacak çevrenin daha az gürültüye maruz kalması sağlanarak insanların gürültüden etkilenmemesi vesilesi ile sağlıklı bir yaşam ve konforlu bir şehirde yaşamlarını sürdürmeleri sağlanmış olunacaktır.

Hedef olarak seçilen ilimizin tamamında:

•  Konya'nın trafik gürültüsü için Kara yolu Gürültü Haritası çıkarılacak ilimiz merkezinde 214 mahalle ve 30.08.2013 tarihi itibari ile 466.225 bağımsız bölüm (Konut) mevcuttur. Toplam Etkilenen Nüfus Konya’nın tamamı yani 1.107.886 kişi dir.

•  Demiryolu Gürültü Haritası Çıkarılacak güzergahta 18,9 km çift hat + 3,5 km tek hat (kampüs içi) mevcuttur. Güzergahın çevresinde (3 KM lik çap içinde) 206.075 konut, 276 Kamu Binası ile İş Merkezleri  bulunmaktadır. Söz konusu konutlarda yaşayan kişi sayısı ise 542.504 kişidir.

•  Eğlence Gürültü Haritası Çıkarılacak Bölgeler (Meram Son Durak, Beyhekim Mah. Sahibiata Mah. Sancak Mah.Yaka Mh.) : 10.564 bina olmak üzere toplam 24.635 konut bulunmaktadır. Bu konutlarda yaklaşık olarak 150,000 kişi yaşamaktadır. Bununla birlikte şunu söylemek mümkündür.

•  Hastanelerde yatmakta olan tedavi görmekte olan hastalar,

•  Eğitim kurumlarında (okul, üniversiteler) eğitim gören öğrenciler ve çalışanları,

•  Resmi ve Özel Kurum ve Kuruluşlarda çalışanlar,

•  İş merkezleri ve iş yerlerinde çalışan kişiler.( Bu sayı gündüz zaman diliminde en az %20 oranında artış görülmektedir.) Nihai faydalanıcılar olarak ise:

•  Toplam 466.225 bağımsız bölüm (Konut) mevcuttur. Toplam Etkilenen Nüfus Konya’nın tamamı yani 1.107.886 kişi dir.

•  Konya Merkez ilçe Belediyelerinin ilgili birimleri

•  Konya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü.

•  Konya İl Sağlık Müdürlüğü.

•  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

•  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

•  Kültür ve Turizm Bakanlığı

•  Tüm Büyükşehir Belediyeleri olarak sıralamak mümkündür.

 

Bu gurupların seçilmesi yoğun Çevresel Gürültüye maruz kalmış olmaları nedeni ile tercih edilmiştir. Karayolu Gürültü Haritası hazırlanması gelişmişlikle birlikte artan araç trafiğinin yanı sıra önceleri çevre yolu olarak tasarlanmış ve şehrin yerleşim alanı dışında iken gelişen yapılaşma nedeni ile şehrin içinde kalan yolların yoğun araç trafiğine maruz kalmış olmasıdır. Şehirlerarası trafiğin en yoğun olduğu bu yollar ağır vasıta trafiğinin de en çok yaşandığı bir bölge olma özelliğini taşımaktadır. Seçilen bu yollara yakın olan Hastaneler Konya’nın yatak kapasitesi en yüksek olan hastaneleridir. Ayrıca birçok İlköğrenim Okulu ile Orta Öğretim Kurumunu da ilgilendirmektedir. Demiryolu Gürültü Haritasının hazırlanacağı güzergah da yerleşim birimleri ile iç içe olduğu ve trafik yoğunluğunun da en fazla hissedildiği bir bölge olası nedeni ile seçilmiş bulunmaktadır.

Eğlence Gürültü Haritası için düşünülen bölgeler (Meram Son Durak, Beyhekim Mah. Sahibiata Mah. Sancak Mh. Yaka Mh.) Konya’nın belli başlı eğlence mekânlarının bulunduğu ve sürekli şikâyet edilen bölgeleridir. Konya da eğlence sektörü yeni yeni gelişmekte ve bu eğlence merkezleri ise tamamen yerleşim mekânları ile iç içe bulunmaktadır. Yapılan her türlü aktiviteden Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde de belirtildiği gibi çok hassas olan bölgeler yani konut okul hastane ve dinlenme alanları etkilenmektedir. Yaz aylarında Çevresel Gürültü (Özellikle Eğlence Gürültüsü) ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesine gelen şikâyet dilekçeleri bu bölgelerde yoğunluk olduğunu göstermektedir. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı haritalama ve eylem planlarının yapılmasına bu bölgelerin seçilme nedeni olmuştur. Bu Çalışmalar neticesinde ilimiz merkezinde 214 mahalle ve ile 466.225 bağımsız bölüm (Konut) ve 1.107.886 kişi gürültüden daha az etkilenecektir. Konya Merkez İlçe belediyelerinin ilgili birimleri konu hakkında gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olacak ve konunun sürdürülebilirliği sağlamak için birimlerinde gerekli tedbirleri alacaklardır. Konya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne ile Başkanlığımıza konu hakkında gelen şikâyetler azalacaktır. Konya İl Sağlık Müdürlüğü gürültü nedeni ile sağlığı bozulan daha az insana hizmet verecekledir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Konya hakkında gerekli verilere daha çabuk ve hızlı ulaşacaktır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yapacakları çalışmalara örnek teşkil edecek verilere sahip olacaklardır. Ayrıca çalıştaylar yolu ile bilgilendirilen diğer Büyükşehir belediyeleri de bilgi birikimi sahibi olacaklardır.