Bayraklı Yol;
Ana yaklaşım alanının devamında, iki yönlü dekoratif havuz bulunan ve 32 bayrak direğinden oluşan bölümdür. Bu bayrak direklerinden 16'sı tarihte kurulan Türk Devletlerini; Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö.204 - M.S.216, Kurucusu Mete Han), Batı Hun İmparatorluğu (48-216, Kurucusu Panu), Avrupa Hun İmparatorluğu (375-454, Kurucusu Attila), Ak Hun İmparatorluğu (420-562, Kurucusu Ahsuvar), Göktürk İmparatorluğu (552-745, Kurucusu Bumin Kağan), Ava r İmparatorluğu (565-835, Kurucusu Bayan Kağan), Hazar İmparatorluğu (651-983, Kurucusu Hazar Han), Uygur Devlet i (745-1338, Kurucusu Kutluğ Bilge), Karahanlılar Devleti (940-1040, Kurucusu Satuh Buğra Han), Gazneliler Devleti (962-1183, Kurucusu Alp Tekin), Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157, Kurucusu Selçuk Bey), Harzemşahlar Devleti (1097-1231, Kurucusu M.Harzem Sah), Altınordu Devleti (1236-1502, Kurucusu Batur Han), Büyük Timur İmparatorluğu (1368-1501, Kurucusu Timur), Babür İmparatorluğu (1526-1858, Kurucusu Babür Sah), Osmanlı İmparatorluğu (1299-1922, Kurucusu Osman Bey) temsil etmektedir. Karşılarında ise 16 adet Türk bayrağı bulunmaktadır.