Yerel Yönetimler Kültür Şurası Sona Erdi

Yerel Yönetimler Kültür Şurası Sona Erdi

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen 'Yerel Yönetimler Kültür Şurası' sona erdi. Şuarada tebliğlerin sunulmasının arından bir değerlendirme konuşması yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, fiziki çalışmalarını önemli öçlüde tamamlayan ve kültürel hizmetleriyle takdir toplayan Konya Büyükşehir Belediyesi'ni kendilerine örnek aldıklarını bildirdi. Yılmaz, eski usülde yürütülen belediyecilik anlayışının Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap veremediği için değiştiğini bildirdi.

>>

Yerel Yönetimler Kültür Şurası

Tebliğ Özetleri

( word belgesi )

>>

Yerel Yönetimler Kültür Şurası

Tebliğ Özetleri

( html belgesi )

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Dair Başkanlığı koordinatörlüğünde Mevlana Kültür Merkezi'nde 'Yerel Yönetimler Kültür Şurası' gerçekleştirildi. 1-2 Eylül tarihleri arasında yapılan ve yaklaşık 400 belediye temsilcisinin katıldığı şurada onlarca tebliğci ve müzakereci kültür ve bilim adamı yer aldı. Şehirlerin felsefesinden, şehirlerin tarihine, şehir kimliklerinin oluşumundan ve kimliklerin korunmasına kadar farklı konu başlıkları altında ele alınan şehir ve kültür ilişkisi farklı tebliğlerle bilim adamlarına sunuldu.

Türkiye'de yeni bir tartışmayı başlatması beklenen ve müzakereler sürecinde bu tartışmanın şimdiden başladığını gösteren şehir ve kimliği konuları farklı yönleriyle ele alınırken bilim ve kültür adamları yapılan bu etkinlikle Türkiye'de kültürel açıdan aydınlanma devrinin de başladığını bildirdiler. Özellikle fiziki hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel alandaki aktiviteleriyle örnek teşkil eden Konya ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bu girişiminin ülke adına sevindirici ve umut verici bir gelişme olarak değerlendiren tebliğci ve müzakereci bilim adamları bu aktivitenin şehirlere ve şehri yönetenlere önemli katkı sağlayacağı görüşünde birleştiler.

Tebliğ sunumları ve tebliğler üzerinde müzakerelerin tamamlanmasının ardından bir değerlendirme konuşması yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Konya'da mutluluk verici gelişmelere şahit olduklarını, burada yapılan hizmetleri kendilerine örnek aldıklarını ifade etti. Yılmaz 'Türkiye belediyeleri 1980'den sonra artık eski yasalarla yönetilemez hale geldi. Türkiye belediyeleri söz konusu tarihten sonra baş döndürücü bir hızla büyümeye başlamıştır. Bizde Samsun'u 2020 yılına hazırlıyoruz. Son 25 yılda Türkiye'nin 15 şehrinin hızla büyüdüğünü görüyoruz. Konya'da mutluluk verici gelişmeleri görüyoruz. Yeni açılımları, konaklamadan alında yeni tesislerin kurulması, ulaşımdan, altyapıya, çevreye kadar yeni düzenlemelerin yapıldığına şahit olmaktan mutluluk duyuyorum. Konya'daki güzel örnekleri almaya çalışıyorum. Türkiye'de belediye başkanları artık şehirlerini geliştirirken orada kişi başına düşen geliri de yükseltme misyonunu üstlenmişlerdir. Vatandaşların yapılan hizmetlerden memnun olabilmesi için ekonomik olarak da refahının yükselmesi gerekiyor. Bu yapılan hizmetlerin kalitesini de yükseltecektir. Şehrimizi ekonomik ve fiziki açıdan geliştirme gayretimizi sürdürürken sosyal ve kültürel açıdan geliştirmeyi de ihmal ettik.'dedi.

Yapılan organizasyonla yeni ufuklar kazandıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, 'Türkiye'nin büyükşehirleri artık direksiyonu tutulur hale geldi. Bundan sonra ki kısım işin felsefe boyutuna, ruhuna, diline kentin kendi kendini anlatır hale gelmesine dönük işleri yapmamız gerekir. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e böyle bir organizasyonla ufuklarımızı açtığı için teşekküre ediyorum' diye konuştu.

Konya'nın bu alandaki öncü hizmetiyle de örnek olduğunu hatırlatan AK Parti Konya Milletvekili Sami Güçlü 'Şehirleri daha modern hale getirmek görevi üstlenen yöneticilerin kültürel değerleri koruma ve bunlarla ilgili proje ve faaliyetlere öncelik vermelidirler. Kültürel ve sosyal faaliyetlere kaynak ve zaman ayırmak zorundayız. Üniversitelerimizin yerel yönetimlere uygulayabilecekleri yeni düşenceler üretmeleri gerekiyor. Böyle bir organizasyonu gerçekleştirmesi dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve bu toplantıya katılan tüm katılımcı ve tebliğcilere teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

'Yerel Yönetimler Kültür Şurası' katılımcı belediye temsilcilerinin karşılıklı müzakereleri ile sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Osman Gürbüz Başkanlığı'nda gerçekleşen yerel yönetimlerin müzakereleri çeşitli belediye temsilcilerinin kültürel alanda yapmak istedikleri, yapamadıkları ve bundan sonra yapabilecekleri hususunda fikir alışverişinde bulundular. Belediye temsilcileri yetkilerini devretmeye hazırlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan koordinatör görevini üstlenmesini ve özellikle şehir kimliklerini yansıtmada zorlanan kentlere destek vermesini istediler.

Haber Fotoğrafları

Basın Kuruluşları için;