Yatay Sondaj Dönemi Başladı

Yatay Sondaj Dönemi Başladı

KOSKİ Genel Müdürlüğü, imarlaşmanın yoğun olarak yaşandığı bölgelerde yatay sondaj yöntemi ile kanalizasyon şebekesi döşeyecek. Yeni yöntemle yollar kazınmadan açılan tünellerle kazı çalışmaları teknoloji yardımıyla yer altında sorunsuz olarak gerçekleştirilecek.

KOSKİ Genel Müdürü Yafes Yüzügüldü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

'Söz konusu iş Selçuklu Belediyesi'ne dönüş noktasında, Keçili kanalının Kuzey tarafında bulunan mevcut muayene bacasından başlayıp Medaş'ın önünden Raylı sistem atlanarak TEAŞ'ın önüne kadar ana hat olarak devam edecektir. Yapılacak olan bu hat toplam 2953 m boyunda Q 1200 mm çapında ana toplam hattı olacaktır.

ACK Projesi hazırlanırken 4 nolu gece kondu önleme bölgesi hariç Otogar bölgesinde ve daha ileride imar olmadığından kanalizasyon projesi kapsamında değerlendirilmediğinden bu noktada şüt (kot yükseltilmesi) yapılarak hat İstanbul yolu paraleli boyunca yapılmıştır. Daha sonra yeni otogar Halil Ürün caddesi kuzeyi, Real, Rüya kent, Taş ocakları, Yazır köyü, Bölge Hastanesi ve Buzlukhan Deresine kadar olan bölgeye yoğun bir imar getirilmiştir. Bu bölgenin Otogar, Real, Taşocakları ve Rüya kent kısmının kotu düşük olduğundan mevcut şebeke derinliğimizle cazibe ile işletilmesi mümkün olmamaktadır. Bu şartlarda bölgenin çözümü ancak terfi ile mümkün olacaktır. Bu ise işletmecilik açısından çok pahalı bir sistemdir. Aynı noktada mevcut derinlikten başlayıp tüm derinliği koruyarak (şütsüz) yeni bir hat geçirmeyi planlamaktayız. Mevcut kot: 3,08 m iken, kazmayı düşündüğümüz kot: 7, 22 m olacak. Bu derinlik yaklaşık 100 bin nüfusun yaşayacağı Halil ürün Caddesinden başlayıp Yazır, Bölge Hastanasi ve Buzlukhanı deresine kadar olan alanı kapsayacaktır. Buna ilave olarak, hat İstanbul yolu sağ tarafında ki kot problemi olan bölgelere de bağlanabilecektir.

Proje, hizmet edeceği bölgeyi cazibe ile (terfisiz) çözeceğinden işletmecilik açısından da ekonomik bir çözümdür. Dolayısıyla bu projenin uygulanması her yönüyle isabetli olacaktır.

Bu hat, Avrupa şehirlerinde sürekli kullanılan ancak Türkiye'de yeni yeni kullanılmaya başlanan yatay sondaj ile kazısız olarak yapılacaktır. Gereksiz çevre kirliliği, görüntü bozukluğu, trafik engellemesi ve on binlerce metre karelik asfaltın yok olmaması açısından yatay sondaj önemli bir uygulamadır.'

Basın Kuruluşları için;