Trafik Akışında Değişiklik Kararları

Trafik Akışında Değişiklik Kararları

Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Şenol Aydın başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile toplanarak çeşitli kararlar aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda toplanarak çeşitli kararlar aldı.

UKOME'nin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Şenol Aydın başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile yaptığı 10.05.2005 tarih ve 2006/5 sayılı kararları şu şekildedir:

- İstanbul Devlet Yolu üzerinden gelen belediye toplu taşıma araçlarının takip edecekleri güzergahlarla ilgili daha önce alınan kararın, Doğanhisar, Deşdiğin, Başköy ve Ayaslar Belediyelerine ait toplu taşıma araçlarıyla aynı güzergahı kullanarak bu belediyelerin yolcularına müdahale ettikleri gerekçesiyle Ilgın Noterliği tarafından yapılan tespitin ardından iptal edilerek, il merkezine şehrin kuzeyinden giriş yapan ilçe, kasaba ve beldelerden gelen araçların takip edecekleri güzergahlarla ilgili olarak alınan 14.09.2005 tarih ve 2005/9 sayılı kararda belirtilen güzergahta çalışmalarına,

- Trafik güvenliğinin en üst seviyeye çıkartılması amacıyla, Selçuklu İlçesi Beyazıt Mahallesi sınırları içinde bulunan bazı cadde ve sokakların trafik akışında düzenlemeye gidilmesine,

- Meram İlçesi Furkan Dede Caddesi ile Güzle Sokak kesişimindeki orta refüj açıklığının kara nokta olması sebebiyle trafik seyir güvenliğini tehlikeye düşürmesinden dolayı kapatılmasının uygun olacağına,

- Demiryolu paraleline açılan yol çifti üzerindeki trafik seyir güvenliğinin en üst seviyeye çıkartılması amacıyla, bu cadde üzerinde bulunan otomatik bariyerli Hacıkaymak Demiryolu Hemzemin Geçidi'nin Şefik Can Caddesi Demiryolu Alteçidi'ndeki hemzemin yonca kollarının tamamlanmasının ardından kapatılmasının uygun olacağına,

- Adana Çevre Yolu ile Sedirler Caddesi'nin kesişimide, TCK Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içinde mer'i imar planına göre fiziki düzenlemelerin yapılarak sinyalize edilmesine karar verilmiştir.

Haber Fotoğrafları

Basın Kuruluşları için;