İşte Konya'nın Kitabı

İşte Konya'nın Kitabı

Konya Büyükşehir Belediyesi yayınları arasına yeni bir kitap daha ekledi. Başkan Mustafa Özkafa, medeniyetlere ev sahipliği yapan Selçuklu?nun başkenti Konya?ya böyle önemli bir eseri kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Özkafa, belediyecilik hizmetlerinin yanında şehrin kültürüne de katkıda bulunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Özkafa, düzenlediği basın toplantısıyla 'Kültür Hizmetleri Daire Başkanlığınca hazırlanan 'Tarih ve Kültür Başkenti Konya' kitabını ve diğer belediye yayınlarını tanıttı. Özkafa, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra şehrin kültürel yapısında katkılarının devam ettiğini hatırlatarak medeniyetler beşiği Selçuklu payitahtı Konya'ya hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Özkafa'Konya, dünyada mevcut tarihi kentler için gerçekten önemli yeri olan bir şehirdir. Bölgede, milattan önceki dönemlere ait izler bulunmuş, milattan sonra da şehir önemini kaybetmeyerek nihayet Selçuklu'ların başkenti halinde temayüz etmiştir. En müreffeh günlerini bu başkentliği sırasında yaşayan şehrimiz; muazzam surlar, büyük cami, medrese, hankâh ve zaviyelerle süslenmiş, ekonomik, askeri ve siyasi alanlarda daima ön plana çıkmıştır. Özellikle 10. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın gayretleriyle bir dünya kenti haline gelen Konya; fikir, sanat ve edebiyat sahasında da kendini göstermiş, başta Mevlâna Celâleddin-i Rûmi olmak üzere pek çok ilim, fikir ve sanat adamı yetiştirmiştir. Eserleriyle hâlâ dünyanın gündemini işgal eden büyük mutasavvıf şairimiz Hz. Mevlâna Konyamızın tanınıp sevilmesinde en önemli paya sahip görünüyor. Yaşadığımız, insanlığın tarihine ışık tutan, yüz yıllar boyunca insanlığa hizmet eden ve hizmet etmeye devam eden Konyamıza böyle eserler kazındırmayı asli görevlerimiz arasında sayıyoruz. Kültür Hizmetleri Daire Başkanlığımızın ve Basın Bürosu personelimizin özel gayretleriyle ortaya konan bu eser bugüne kadar şehrimizi ile ilgili yayımlanan en önemli eserler arasındaki yerini almıştır. Bilgi hazinemize kazandırılan bu eserden dolayı emeği geçen tüm kardeşlerime, Konyalı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. 6 aylık bir çalışma zamanı sonunda ortaya konan bu eser bize 25 milyar TL.'ye mal olmuştur. Burada Hz. Mevlana ile ilgili çok önemli ve kapsamlı bir çalışmanın başlatıldığını, en kısa sürede kütüphanelerimize kazandırılacağını müjdelemek isterim. Ayrıca farklı konularda iki eser çalışmamız da devam etmektedir. Görüldüğü üzere Büyükşehir Belediyesi sadece belediyecilik hizmeti yapmıyor, şehrin gereksinim duyduğu tüm alanlarda vatandaşların hizmetine koşuyor.'dedi

Başkan Özkafa'nın belediye yayınlarını tanıttığı basın toplantısında kitabı hazırlayan yazarlar ve Konya basınının köşe yazarları da hazır bulundu.

Haber Fotoğrafları

Basın Kuruluşları için;