Büyükşehir'den Yeni Bir Kitap

Büyükşehir'den Yeni Bir Kitap

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Hizmetleri Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü ?Konya Kültürüne Hizmet Edenler? isimli bir eser yayımladı. M.Ali Uz imzasıyla yayımlanan eser Konya?nın kültürüne hizmetleriyle önemli katıklarda bulunanların çalışmaları ve öz geçmişlerini içeriyor. Geniş bir tarih sürecini kapsayan eserin yayınlanmasından memnunluk duyduklarını ifaden eden Başkan Mustafa Özkafa, bu tür kültürel yayınlara devam edeceklerini bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Hizmetleri Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü M.Ali UZ'un 'Konya Kültürüne Hizmet Edenler' isimli esereni yayımladı. Kitap da Konya'nın kültürel dokusuna hizmetleri ve eserleriyle katkıda bulunanların çalışmalarına ve öz geçmişlerine yer verildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Özkafa, kitabın takdim kısmında eserin yayımlanmasından büyük memnunluk duyduklarını belirterek, 'Eski çağlardan beri önemli bir yerleşim merkezi olan Konya, Anadolu Selçuklularına başkent olduktan sonra her türlü medeni hamle ile daha da büyümüş, gelişmiş ve uzun asırlar boyunca adından en çok söz ettiren şehir olmuştur. Artık Anadolu'nun ilim kültür ve sanat merkezi Konya'dan; Hz:Mevlana, Şems-i Tebriz, Sadrettin Konevi, gibi dünya çapında mütefekkir ve şairler ses vermeye başlamış, kudretli hükümdarların destek ve teşvikiyle şehir, muazzam kaleler; cami, medrese ve hankahlarla süslenmiş, herkesin içerisinde yaşamaya can attığı bir belde haline gelmiştir.

Kitap, bir bütün olarak bakıldığında şehrimizin bir çok değerini tanıttığı ve eserlerinden örnekler verdiği için önemli bir boşluğu doldurmuş görünmektedir. Daha önceki yıllarda 'Konya Alimleri ve Velileri' isimli biyografik eserleriyle de tanıdığımız, Sayın M.Ali Uz Beyi bu yeni çalışması sebebiyle tebrik ediyor, eserinin hayırlara vesile olmasını dileyerek neşrinden büyük memnunluk duyuyoruz.

Umarım ki her şey daha iyiye gider ve banzar çalışmalar bütün yurdu kaplayarak önemli atılımlara sebep olur.'dedi.

Kitapta yer alan ve şu an hayatta olmayan isimler:

H.Refik Kırış, Veli Sabri Uyar,Faik Soyman, Abdulkadir Erdoğan, N. Rüştü Büngül, Gaffar Totalsalgır, M.Ferit uğur, M.Zeki Dalboy, İbrahim Aczikendi, Mehmet Muhlis Koner, M.Bahri Koru, Kazım Köroğlu, Naci Fikret, İbrahim Zühtü, Muzzaferhamit, İ.Hakkı Konyalı, Raşit Umsan, M.Mesut Koman, Şehabettin Uzluk, Abdulbaki Gölpınarlı, İzzet Koyunoğlu, Nushet Ergun, M.Yavuz Süslü, M.Zeki Oral, Feridun Nafiz Uzluk, Afif Evren, Mustafa Ataman, Ali Kemal Akça, Selçuk Es, Mahmut Sural, M.İhsan Hınçer, Faruk Sümer, Nejat Göyünç, Ahmet petekçi, Yılmaz Önge, İbrahim Gündüz

Kitapta yer alan ve şu an hayatta olan isimler:

Celalledin Kişmir, Hüseyin Köroğlu, Fevzi Halıcı, Mehmet Önder, Nüzhet Turgut, Sefa Odabaşı, Mehmet Eminoğlu, Saim Sakaoğlu, Mehmet Emin Bildirici, Ahmet Efe, Tahsin Samur, Seyit küçükbezirci, Kamil Uğurlu, Hasan Özönder, Erdoğan Erol, Ahmet şeref Ceran, Haşim Karpuz, Yusuf küçükdağ, Osman Nuri Dülgerler, Yaşar Erdemir, Zeki Oğuz, Ahmet Alkan, Caner Arabacı, Ahmet Atalay, Tahir Sakman, Yaşar Semiz, Emin Yeni Terzi, Yakup Şafak, Mustafa Çıpan, Nuri Şimşekler, Çiğdem Çiftçi

Haber Fotoğrafları

Basın Kuruluşları için;