Büyükşehir'den Kış Uyarısı

Büyükşehir'den Kış Uyarısı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Ceylani Kılıç, şehir merkezinde hava kirliliğinin yaşanmaması için özellikle toplu konut sahiplerini uyararak kalorifer yakma saatlerine uymalarını istedi. Kılıç, hava kirliği ile ilgili denetimlerin artırılacağını ifade etti.

Çevre Koruma Daire Başkanı Ceylani Kılıç'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle :

'Kış mevsiminin yaklaştığı şu günlerde iyi ve ekonomik bir ısınma için, binalarda ısı yalıtımı, kaliteli yakıt kullanımı ve doğru yakmanın sağlanması gerekmektedir. İlimiz sınırları içerisinde hava kirliliği ile mücadele de son yıllarda alınan olumlu sonuçlarda en büyük katkı doğru yakma, kaliteli yakıt kullanımı ve halkımızın bu konu ile ilgili bilinçli hareket etmesidir. Hava kirliliğin ileriki yıllarda azaltılması ve yok edilmesi için halkımıza büyük görevler düşmektedir.

Kalorifer ile ısınmada dikkat edilecek hususlar ;

- İlimizde kış dönemi (Ekim-Mart) süresince dış ortam sıcaklığı 15 C ve altına düştüğü zaman kalorifer yakılmalıdır.

- İlimiz meteorolojik verileri ve topografik yapısı gereği tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait binalarda kaloriferlerin sürekli yanması en ideali olmakla birlikte, sönen kaloriferlerin ilk yakma saatleri ; Sabah 09:00-10:00 Öğleden sonra 14:00-15:00 olmalıdır.

- Kazanlar TSE standartlarına uygun olmalı, bacaların periyodik bakım ve temizliği yapılmalıdır.

- Kalorifer yakıcıları ateşçi belgesine sahip olmalı, olmayanlar ise Halk Eğitim Merkezlerine kursa gönderilmelidir.

Kararına uygun İzin Belgeli ve analizleri yapılmış olmalıdır.

Soba yakılması ve baca temizliği ile ilgili olarak ise;

- Baca ve borularda zift ve katran oluşumunu engellemek için soba, bacaya en uygun mesafeye kurulmalı ve az sayıda dirsek kullanılmalıdır. Yatay borular bacaya doğru %10 eğim verilmelidir.

- Verimli ısı için duvar ile soba arası 50 cm olmalıdır.

- Daha az kömürle ısınmak için, üstten yakmalı soba kullanılmalıdır.

- Sobadaki ateşin üzerine kömür ilave edilmemeli, dolu kova ile değiştirilmelidir.

- Tutuşturmada alt kapak kapalı, üst kapak açık tutulmalıdır. Yanma sırasında sobanın kapakları ayarlanarak hızlı yanma önlenmelidir.

- Kömür tam tutuşmadan soba uyutulmamalıdır.

- Rüzgarlı ve lodoslu havalarda kesinlikle kömür ve gaz sobası yakılmamalıdır. Lodoslu havalarda yakılan kömür ve gaz sobası, çıkan zehirli gazın odaya yayılıp zehirlenmelere sebep olduğu unutulmamalıdır.

- Soba boru ve dirsekleri belli periyotlarda temizlenmelidir.

Binalardaki ısı yalıtımı için basit önlemler ;

Binalardaki ısı kaybını önlemek bireysel basit önlemlerle mümkündür.

- Pencerelerin ısı kaybını engellemek için cam kenarlarına macun, pencere ve kapı kenarlarına silikon, sünger fitil yaptırılmalıdır.

- Odalarda masa sandalye ve yatakları dış duvarlardan uzak tutunuz, pencereleri geceleri panjur, perde veya rüzgarlıkla kapatılmalıdır.

- Radyatörlerin üstleri ve önleri kapatılmamalı, perdelerin radyatörün üstünü kapatmasına engel olunmalıdır.'

Basın Kuruluşları için;