Yazılım Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları  

a) Belediye birimlerinin ihtiyacı olan ve talep edilen yazılımların analiz, geliştirme, kurma, eğitim gibi aşamalarını yapmak ya da yaptırmak,

b) Belediye birimlerine hizmet kalitesinin arttırılmasında destek sağlayacak yazılım ve sistemler ile ilgili tavsiyelerde bulunmak, danışmanlık yapmak ya da yaptırmak,

c) Belediyenin kurumsal web sayfasının ve diğer web sayfalarının yapılmasını, yaptırılmasını ve yayınlanmasını sağlamak, tüm birimlerin faaliyetlerini belediye web sitesinden yayınlamak,  

d) Belediye birimlerine geliştirilmiş web uygulamalarının teknolojinin gelişimine bağlı olarak yeni çıkan cihazlar (tablet, akıllı telefon vb.) üzerinde çalışacak şekilde güncellenmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

e) Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu mobil uygulamaların hazırlanmasını, yayınlanmasını sağlamak,

f) Geliştirilen mobil uygulamaların, vatandaşların kolay erişimini sağlamak amacıyla uygulama marketlerinde yayınlamak ve sürekliliğini sağlamak,

g) Vatandaşın e-belediye uygulamalarına en kolay şekilde erişimini sağlamak,

h) Belediyemize bağlı kurumlar, iştirak şirketleri ve dış kurumlarla veri paylaşımı yapacak entegrasyonları sağlamak,

i) Daire başkanlığı tarafından kullanılan veri tabanının kontrol, bakım, güvenlik ve iyileştirme işlemlerini yapmak.