Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

a. Belediye Başkanlığımıza bağlı tüm birimlerin halkla iletişimini organize etmek, gerektiğinde bağlı kuruluşlar ve Belediye iştiraklerinin halkla ilişkiler üniteleri ile koordineli çalışarak vatandaşa kolaylık sağlamak,

b. Belediye adına Açık Kapı ve Çağrı Merkezine (Alo 153 ve Alo 185) gelen başvuruları (telefon, mail, başkana mesaj, şahsen) alarak ilgili birime göndermek ve ilgili birimden gelen cevabın başvuru sahibine iletilmesini sağlamak ve aylık-yıllık raporlar hazırlanarak başkanlık makamına sunmak,

c. CİMER’den yıl içinde gelen başvuruları ilgili daire başkanlıklarına ileterek cevaplandırılmasını sağlamak. Yıllık raporlar hazırlanarak Valiliğe ve Başkanlık Makamına sunmak,

ç. Yıl içerisindeki özel günlerle  (Anneler Günü, Hıdırellez, Mevlid ve Kandiller vb. gibi) ilgili olarak faaliyet ve programlar düzenlemek,

d. Belediye başkanımızca vatandaşlarla yapılacak olan Şehir İstişareleri ve ortak akıl programları düzenlemek,

e. Belediyemizin yatırım, faaliyet ve çalışmalarının vatandaşlarımıza duyurulması, vatandaşlarımızın yönetim hakkındaki düşünce ve görüşleri ile yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaları yürütmek ve bununla ilgili kamuoyu araştırmaları yapmak,

f. Kamu, kurum kuruluş, dernek, vakıf ve STK’lar ile ortak bilimsel, kültürel ve tarihi halk bilgilendirme toplantıları yapmak,