YER SEÇİMİ ve TESİS İZNİ İÇİN İSTENİLEN BİLGİ ve BELGELER

·Dilekçe
·Başvuru Formu
·Çevre kirliliğini önleyecek tedbirler hakkında açıklama raporu
·Tesisin kurulacağı yerin onaylı plan ve imar durumunu gösteren belge ( İlçe Belediyesi İmar  Müdürlüğünden alınacak ve imar çapı son bir yıllık olacak)
·Tesisin kurulacağı yere ait aplikasyon planı, vaziyet planı (İlgili İlçe Belediyesi tarafından tasdik edilecek)
·Yerleşim planı
·Kira Sözleşmesi
·İş akım şeması ve açıklama raporu,
·Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi (Karayolları kenarında yapılacak tesisler), NOT : Müracaatlar firma yetkilisi veya vekili tarafından yapılacak ve yürütülecektir.

Online Başvuru Formu için tıklayınız.