Meskun Mahallerde Yolların Daraltılması

Daha geniş yollarda sürücülerin daha hızlı gitme isteği olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı özellikle trafiğin akışı yoğunlaştırılmadan trafik hızının düşürülmesi gerekir.

Kavşakların Göbekler İle Bağlanması

Trafikteki gürültünün önemli etkenlerinden birisi araçların hızlanması ve yavaşlamasıdır. Bunu çoğaltan etkenlerden biriside trafik ışıklarının sıklığıdır. Trafiğin daha akıcı hale gelmesi araçların durmak yerine yavaşlayarak tekrar hızlanmasını sağlamak gerekir.

  • Bu uygulama için en iyi uygulama dönel kavşaklardır.

Bozuk Yolların İyileştirilmesi ve Onarımı

Trafikteki seyreden araçlarların gürültü yayılımını arttıran en önemli sebeplerden biriside yol yüzeğidir.

Karayollarında düz mastik asfalt yüzey ile parke taş döşeli arasında ki gürültü düzeyi farkı yaklaşık 10 dB(A) dır .

Raylı sistemlerde kaynaklanmamış raylar ile kaynaklanmış raylar arasındaki gürültü düzeyi farkı 7 dB(A) dır

  • Karayollarında planlanan yollarda düz mastik asfalt yüzeyle kaplanmalı, mevcut yollarda ise bu kaplama yüzeği ile değiştirilmelidir.
  • Raylı sistemlerde ise raylar kaynaklı raya dönüştürülmeli ve dönüş açıları yumuşatılmalı ve gürültü çıkaran raylar taşlanmalıdır.

Sessiz Asfalt Konsepti

Özellik le gürültüye hassa ve maruziyetin yüksek olduğu bölgelerde karayolunda sessiz asfalt uygulaması yapılabilir.

Sessiz asfaltlar da pürüzlü yüzey olmaması sebebi ile fren mesafeleri uzamaktadır. Bundan dolayı bu tip asfalt kullanılan karayollarında hız sınırlaması ve denetimleri uygulanmalıdır.