UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ RUHSATI İÇİN
İSTENEN BELGELER


·Başvuru formu
·İtfaiye Raporu
·Kira Sözleşmesi,
·Ustalık  Belgesi (Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu kapsamına giren iş kollarından),
·Esnaf ve Sanatkârlar Odasından Sicil Belgesi (Şahıslar),
·Yapı Kullanma İzin Belgesine erişim içim kimlik paylaşım sistemi bilgisi,  
·Mesül müdürün adı,soyadı, TC Kimlik No ve mesül müdür sözleşme tarihinin beyanı
·Çalışan kişilerin adı,soyadı,TC Kimlik Numaraları, adli sicil ve bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair beyanı
·İlçe Emniyet Müdürlüğü görüşü (Yazışma birimimizce yapılacaktır.)

NOT 1: Yapılan işin niteliğine göre ilave bilgi ve belge istenebilir.
NOT 2: Müracaatlar firma yetkilisi veya vekili tarafından yapılacak ve yürütülecektir.