Ana Arterlerdeki Kamyonlar

Yapılan çalışmalarda; 7.5 tondan hafif bir kamyon 30-60 Km/h  hızlarda bir otomobile göre 5 dB(A), 7.5 tondan daha ağır bir ağır kamyon  30-60 km/h hızlarda bir otomobilden 14 dB(A)  daha fazla gürültü çıkardığı tespit edilmiştir. Yine bir çalışmada, gürültü düzeyi olarak bir kamyonun 24 otomobile eşdeğer olduğu belirtilmektedir

  • Kamyon trafiği şehir dışına yönlendirilebilir.
  • Ancak; Çevre yollarının Konya şehir merkezine yakın yerlerden geçmesi ve alternatifinin olmaması sebebi ile yeni çevre yolları yapılana kadar bu uygulamanın yapılabilmesi mümkün olmamaktadır.

Caddelere Kısıtlamalar Getirilmesi

Ana Caddelerde Hız Limitinin 30 km/h a Düşürülmesi

Hassas alanların (Hastane, okul) yoğun olduğu bölgelerde hem gürültü açısından hem de trafik güvenliği açısında hız limitini yurt dışında olduğu gibi 30 Km/h yapılabilir.

  • Hassas alanların olduğu bölgelerde hız limitleri düşürülebilir, ayrıca gece zaman diliminde konutların yoğun etkilendiği bölgelerde bu uygulama yapılabilir.

Çevre Yollarında Hız Limitinin 50 km/h Düşürülmesi

Konya genelinde çevre yollarında yeşil dalga uygulaması yapılmaktadır. Ancak trafik yoğunluğunu her geçen gün artması ve bu bölgeler de toplu konut uygulamalarının başlaması dolayısı ile gürültüden etkilene nüfusun artacağı ön görülmektedir.

  • Özellikle çevre yollarına yakın bölgeler de gürültü sınır bölgeleri tespit edilmiş ve gürültü haritalarında bu sınırlar gösterilmiştir. Bu bölgeler içerisine özellikle hassas yapıların yapılmama sı ,  bu bölgelerini gürültü ye daha az duyarlı sanayi bölgelerine dönüştürülmesi gerekir.
  • Mevcut yapılmış binalar için ise hız sınır üst limiti gece zaman dilimi için  50 km/h olarak düzeltilmesi gerekir.

Daha Sıkı Hız Limiti Kontrolleri

Yollarımızda yasal hız limitleri olmasına rağmen bu hız limitleri maalesef aşılmakta olduğu görülmektedir.

  • Daha sıkı hız kontrol sistemleri yerleştirilebilir. Yeşil dalga uygulamasını yaygınlaştırılmalıdır.