SIHHİ İŞYERLERİ ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN

İSTENEN BELGELER

• Başvuru Formu

• İtfaiye Raporu

• Kira Sözleşmesi,

• Ustalık  Belgesi (Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu kapsamına giren iş kollarından)

• Esnaf ve Sanatkârlar Odasından Sicil Belgesi (Şahıslar)

• Oda Kayıt Belgesi(Ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarına kayıtlı olanlar)

• Biosidal İşlem Formu(gıda işletmeleri için)

• Hijyen Belgesi

• Yapı Kullanma İzin Belgesine erişim içim kimlik paylaşım sistemi bilgisi, 

 

NOT : Müracaatlar firma yetkilisi veya vekili tarafından yapılacak ve yürütülecektir.