MARUZİYET ANALİZİ

Etkilenme analizi kapsamında, çalışma alanı içerisinde gürültüye maruz kalan konut sayısı, okul sayısı, hastane sayısı ve yaşayan kişi sayısı tespit edilir. Bu tespit, çeşitli hesaplamalar ve bilgilerin değerlendirilmesiyle yapılabilir. Günümüzde gelişmiş gürültü hesaplama programları etkilenme analizini yapabilme altyapısına sahiptir.

ÇGDYY’de etkilenme analizine yönelik, gürültüye maruz kalan konutlarda yaşayan ve maruz kaldığı gürültü seviyesi, en fazla gürültüye maruz kalan cephede zeminden 4 m yükseklikte Lgag, Lgündüz, Lakşam cinsinden hesaplanmış 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB (A) değer aralıklarının ve bunlara ilave olarak Lgece cinsinden hesaplanmış 50-54 dB (A) değer aralığının her birine maruz kalan tahmini sakin sayılarının yüzlü ifadelerle belirtilmesi istenmektedir. Bu kapsamda, projede gürültüye maruz kalan konutlarda yaşayan ve maruz kaldığı gürültü seviyesi, en fazla gürültüye maruz kalan cephede zeminden 4 m yükseklikte Lgag, Lgündüz, Lakşam, Lgece cinsinden hesaplanmış 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB (A) değer aralıklarının her birine maruz kalan tahmini sakin sayıları hesaplanmıştır.

 

Karayolu Maruziyet Analizi

Çalışma alanı içerisinde yer alan karayollarının gündüz, akşam ve gece zaman dilimlerindeki trafik yoğunluğu ve akışına bağlı olarak yakın çevrelerine etkileri değişmektedir. Karayolları etki alanlarındaki maruziyet hesaplama çalışmaları günün farklı zaman dilimlerine göre ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir.

Aşağıdaki tabloda Lgag cinsinden değer aralıklarına göre hesaplanan etkilenme analizi sonuçları verilmektedir.

 

Gürültü Düzeyi (dBA)

Alan (km2)

Konut

Konut Sakini

Okul

Hastane

50-54

93.153

97.000

290.400

105

18

55-59

57.394

59.800

173.700

89

14

60-64

31.732

39.100

112.400

60

15

65-69

17.671

29.200

84.400

35

10

70-74

11.350

21.700

62.300

20

5

>75

8.409

8.300

23.000

2

2

Bir günlük (24 saatlik-Lgag) zaman dilimi incelendiğinde, 75 dB(A) üzerindeki gürültü değerleri dikkate alınarak etkilenme analizi yapıldığında, yaklaşık  8 Km'lik  alan ve toplam şehir nüfusunun % 2 sinin maruz kaldığı tespit edilmiştir. 70-74 dB(A) gürültü değer aralığına yönelik etkilenme analizi yapıldığında, 11 km'lik   alan ve toplam şehir nüfusunun % 5 inin maruz kaldığı tespit edilmiştir. 65-69 dB(A) gürültü düzey aralığında ise, yaklaşık  18 km'lik   alan ve toplam şehir nüfusunun %7 sinin  maruz kaldığı hesaplanmıştır. 55-59 dB(A) gürültü değer aralığı için etkilenme analizi yapıldığında,  57 km'lik   alan ve toplam şehir nüfusunun yaklaşık  %14 ünün   maruz kaldığı tespit edilmiştir. 50-54 dB(A) gürültü değer aralığında ise, 93 km'lik   alan ve toplam şehir nüfusunun yaklaşık %24 ünün  etkilendiği hesaplanmıştır.
 

Lgece cinsinden etkilenme analizi hesaplama sonuçlar Aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Gürültü Düzeyi (dBA)

Alan (km2)

Konut

Konut Sakini

Okul

Hastane

50-54

42,922

47.300

135.600

72

18

55-59

22,833

32.600

94.100

41

11

60-64

12,91

24.400

70.400

26

6

65-69

8,543

10.300

28.700

5

1

70-74

2,445

2.000

5.900

1

0

>75

0,222

300

800

0

0

 

Gece zaman dilimi incelendiğinde, 65-69 dB(A) gürültü düzey aralığında ise, yaklaşık 9 km'lik alan ve toplam şehir nüfusunun %2 sinin maruz kaldığı hesaplanmıştır. 55-59 dB(A) gürültü değer aralığı için etkilenme analizi yapıldığında,  23 km'lik alan ve toplam şehir nüfusunun yaklaşık  %8 inin maruz kaldığı tespit edilmiştir. 50-54 dB(A) gürültü değer aralığında ise, 43 Km'lik alan ve toplam şehir nüfusunun yaklaşık %11 inin etkilendiği hesaplanmıştır.


Demiryolu Maruziyet Analizi 

Demiryolları etki alanlarındaki maruziyet Lgag cinsinden değer aralıklarına göre hesaplanan etkilenme analizi sonuçları Aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Gürültü Düzeyi (dBA)

Alan (km2)

Konut

Konut Sakini

Okul

Hastane

50-54

4.938

2.000

5.800

1

0

55-59

2.537

1.400

3.800

1

0

60-64

1.074

900

2.500

0

0

65-69

0,504

0

0

0

0

70-74

0,002

0

0

0

0

>75

0,001

0

0

0

0

Bir günlük (24 saatlik-Lgag) zaman dilimi incelendiğinde,  55-59 dB(A) gürültü değer aralığı için etkilenme analizi yapıldığında,  3 km2'lik alan ve toplam şehir nüfusunun yaklaşık  %0,32’sinin maruz kaldığı tespit edilmiştir. 50-54 dB(A) gürültü değer aralığında ise, 5 km2'lik alan ve toplam şehir nüfusunun yaklaşık %0,48’zinin etkilendiği hesaplanmıştır.
 

Lgece cinsinden etkilenme analizi hesaplama sonuçları Aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Gürültü Düzeyi (dBA)

Alan (km2)

Konut

Konut Sakini

Okul

Hastane

50-54

1.678

1.200

3500

0

0

55-59

0.727

100

400

0

0

60-64

0.027

0

0

0

0

65-69

0.075

0

0

0

0

70-74

0.000

0

0

0

0

>75

0.000

0

0

0

0

Bir günlük (24 saatlik-Lgece) zaman dilimi incelendiğinde, 55-59 dB(A) gürültü değer aralığı için etkilenme analizi yapıldığında,  1 km2'lik   alan ve toplam şehir nüfusunun yaklaşık  %0,03 ünün   maruz kaldığı tespit edilmiştir. 50-54 dB(A) gürültü değer aralığında ise, 2 km2'lik   alan ve toplam şehir nüfusunun yaklaşık %0,29 unun  etkilendiği hesaplanmıştır.
 

KONRAY Maruziyet Analizi
Çalışma alanı içerisinde yer alan  KONRAY  gündüz, akşam ve gece zaman dilimlerindeki trafik yoğunluğu ve akışına bağlı olarak yakın çevrelerine etkileri değişmektedir.Aşağıdaki tabloda Lgag cinsinden değer aralıklarına göre hesaplanan etkilenme analizi sonuçları verilmektedir.

 

Gürültü Düzeyi (dBA)

Alan (km2)

Konut

Konut Sakini

Okul

Hastane

50-54

0.612

1.500

3.900

0

0

55-59

0.444

700

1.700

0

0

60-64

0.147

0

0

0

0

65-69

0

0

0

0

0

70-74

0

0

0

0

0

>75

0,001

0

0

0

0

Bir günlük (24 saatlik-Lgag) zaman dilimi incelendiğinde,  50-54 dB(A) gürültü değer aralığında ise, 1 km'lik   alan ve toplam şehir nüfusunun yaklaşık %0,3 ünün  etkilendiği hesaplanmıştır.
 

Lgece cinsinden etkilenme analizi hesaplama sonuçları Aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Gürültü Düzeyi (dBA)

Alan (km2)

Konut

Konut Sakini

Okul

Hastane

50-54

0.267

100

300

0

0

55-59

0.019

0

0

0

0

60-64

0

0

0

0

0

65-69

0

0

0

0

0

70-74

0

0

0

0

0

>75

0,001

0

0

0

0

Gece zaman dilimi incelendiğinde,  50-54 dB(A) gürültü değer aralığında ise, 0,206 km2'lik alan ve toplam şehir nüfusunun yaklaşık %0,025sinin  etkilendiği hesaplanmıştır.


Endüstri Maruziyet Analizi
Çalışma alanı içerisinde yer alan sanayi tesislerinin gündüz, akşam ve gece zaman dilimlerindeki çalışma ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak yakın çevrelerine etkileri değişmektedir. Sanayi tesisleri etki alanlarındaki maruziyet hesaplama çalışmaları günün farklı zaman dilimlerine göre ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir.
 

Aşağıdaki tabloda Lgag cinsinden değer aralıklarına göre hesaplanan etkilenme analizi sonuçları verilmektedir.

Gürültü Düzeyi (dBA)

Alan (km2)

Konut

Konut Sakini

Okul

Hastane

50-54

1.331

500

1500

0

0

55-59

1.455

100

200

1

0

60-64

0,918

0

100

1

0

65-69

0,439

0

0

0

0

70-74

0,2

0

0

0

0

>75

0,147

0

0

0

0

Bir günlük (24 saatlik- Lgag) zaman dilimi incelendiğinde, 50-54 dB(A) gürültü değer aralığı için etkilenme analizi yapıldığında, yaklaşık 1.3 km2’lik alanda 1500 konut sakininin, 55-59 dB(A) gürültü değer aralığı için etkilenme analizi yapıldığında, yaklaşık 1,5 km2’lik alanda 200 konut sakininin söz konusu gürültüye maruz kaldığı tespit edilmiştir.
 

Lgece cinsinden etkilenme analizi hesaplama sonuçları Aşağıdaki tabloda verilmektedir.

 

Gürültü Düzeyi (dBA)

Alan (km2)

Konut

Konut Sakini

Okul

Hastane

50-54

1.132

0

0

0

0

55-59

0,662

0

0

0

0

60-64

0,317

0

0

0

0

65-69

0,124

0

0

0

0

70-74

0,057

0

0

0

0

>75

0,034

0

0

0

0

Gece zaman dilimi için hesaplanan sonuçlar incelendiğinde, sanayi kaynaklı gürültüye maruz kalan konut sakini bulunmadığı tespit edilmiştir.


Eğlence Maruziyet Alanı
Çalışma alanı içerisinde yer alan eğlence tesislerinin gündüz, akşam ve gece zaman dilimlerindeki çalışma ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak yakın çevrelerine etkileri değişmektedir. Eğlence tesisleri etki alanlarındaki maruziyet hesaplama çalışmaları günün farklı zaman dilimlerine göre ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. 
 

Aşağıdaki tabloda Lgag cinsinden değer aralıklarına göre hesaplanan etkilenme analizi sonuçları verilmektedir.

 

Gürültü Düzeyi (dBA)

Alan (km2)

Konut

Konut Sakini

Okul

Hastane

50-54

6.087

23.600

65.600

23

2

55-59

4.303

12.600

34.200

24

0

60-64

2.578

6.500

17.100

25

4

65-69

1.343

3.400

8.600

6

1

70-74

0,593

1.800

4.600

1

2

>75

0,485

2.200

5.300

1

2

Bir günlük (24 saatlik- Lgag) zaman dilimi incelendiğinde, 75 dB(A) üzerindeki gürültü değerleri dikkate alınarak etkilenme analizi yapıldığında, yaklaşık 0,5 km2’lik alan ve 5300 konut sakinin eğlence kaynaklı gürültüye maruz kaldığı tespit edilmiştir. 70-74 dB(A) gürültü değer aralığına yönelik etkilenme analizi yapıldığında, 0,6 km2’lik alan ve 4600 kişinin eğlence kaynaklı gürültüye maruz kaldığı tespit edilmiştir. 65-69 dB(A) gürültü düzey aralığında ise, 1 km2’lik alan ve 8600 konut sakinin eğlence kaynaklı gürültüye maruz kaldığı tespit edilmiştir. Hesaplamalar sonucunda 60-64 dB(A) gürültü değer aralığına yönelik etkilenme analizi yapıldığında, 2,6 km2’lik alan ve 17100 konut sakinin eğlence kaynaklı gürültüye maruz kaldığı tespit edilmiştir. 55-59 dB(A) gürültü değer aralığı için etkilenme analizi yapıldığında, 4 km2’lik alan ve 34200 konut sakinin eğlence kaynaklı gürültüye maruz kaldığı tespit edilmiştir 50-54 dB(A) gürültü değer aralığında ise, 6 km2’lik alan ve 65600 konut sakinin eğlence kaynaklı gürültüye maruz kaldığı tespit edilmiştir.
 

Lgece cinsinden etkilenme analizi hesaplama sonuçlarıAşağıdaki tabloda verilmektedir.

 

Gürültü Düzeyi (dBA)

Alan (km2)

Konut

Konut Sakini

Okul

Hastane

50-54

3.162

8000

20.900

30

3

55-59

1.721

4200

10.700

11

2

60-64

0,778

2100

5.200

1

2

65-69

0,345

1200

3.000

1

0

70-74

0,152

600

1.500

0

1

>75

0,119

700

1.500

0

1

 

Hesaplama sonuçlarından gece saatlerine ait zaman dilimi incelendiğinde, 75 dB(A) ve üzeri gürültü değerler dikkate alınarak etkilenme analizi yapıldığında, yaklaşık 0,1 km2’lik alan ve 1500 konut sakininin Eğlence kaynaklı gürültüye maruz kaldığı tespit edilmiştir. 70-74 dB(A) gürültü düzey aralığında ise yaklaşık 0,2 km2’lik alan ve 1500 konut sakininin Eğlence kaynaklı gürültüye maruz kaldığı tespit edilmiştir. 65-69 dB(A) gürültü düzey aralığında ise yaklaşık 0,3 km2’lik alanda 3000 konut sakininin Eğlence kaynaklı gürültüye maruz kaldığı tespit edilmiştir. 60-64 dB(A) aralığında gürültü değerleri dikkate alınarak etkilenme analizi yapıldığında, yaklaşık 1 km2’lik alan ve 5200 konut sakininin Eğlence kaynaklı gürültüye maruz kaldığı tespit edilmiştir. 55-59 dB(A) gürültü düzey aralığında ise yaklaşık 2 km2’lik alanda, Eğlence kaynaklı gürültüye 10700 konut sakininin maruz kaldığı belirlenmiştir. 50-54 dB(A) gürültü düzey aralığında ise, yaklaşık 3 km2’lik alanda, 20900 konut sakininin Eğlence kaynaklı gürültüye maruz kaldığı tespit edilmiştir.