KONYA MERKEZ PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN NOTLARI


Dosyalar