HARİTALAMA KAPSAMI

Çalışma alanı incelendiğinde farklı gürültü kaynaklarının bir arada olduğu tespit edilmiştir. Çalışma alanı içerisinde yer alan ve gürültü envanterini oluşturan başlıca kaynaklar: Karayolları, Hafif Raylı Sistemler, Demiryolları ( YHT, Konvansiyonel Yolcu ve Yük Trenleri), Sanayi Tesisleri, Eğlence Yerleri,  olarak sınıflandırılabilir. Kaynak bazlı gürültü envanterleri de bu temelde hazırlanmıştır.

 

Proje kapsamında yer alan karayolu trafiği gürültüsü için Fransız ulusal hesaplama yöntemi olan NMPB Routes 96 kullanılmıştır. Ayrıca, bu standarda uygun girdiler için CETUR 1980 kılavuzundan faydalanılmıştır. Hafif raylı sistemlerden KONYARAY için ise Hollanda ulusal hesaplama yöntemi Reken Meervoorscrift Railverkeer Slawaai 96 kullanılmıştır. İşletme, tesis, eğlence yeri, işyeri, atölye ve imalathane gürültüsü için ise TS ISO 9613 – 2: Akustik - Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması-Bölüm 2: Genel Hesaplama Yöntemi kullanılmıştır