GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI

Konya Büyükşehir Belediyesi çalışma alanı sınırları içerisinde 5 adet önemli karayolu bulunmaktadır. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Sekizinci Bölüm Stratejik Gürültü Haritalama Esas ve Kriterleri başlıklı 29'uncu madde (1) no’lu başlık (a) bendinde belirtilen “Yılda altı milyondan fazla aracın geçtiği ana karayolları” tanımına uyan söz konusu yolların haricinde şehir merkezinde oluşan karayolu gürültüsü profilinin belirlenmesine yönelik trafiğin yoğun olduğu ve/veya şehirleşmenin hızla arttığı 136 adet cadde belirlenmiştir. Daha sonra belirlenen caddelere ait envanter çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde iki adet demiryolu gürültüsü kaynağı bulunmaktadır. Alaaddin ile Selçuk Üniversitesi Kampüsü arasında hizmet veren Tramvay hattı (KONYARAY) 1989 yılından itibaren Konya’da hizmet vermektedir. KONYARAY’ın toplam uzunuğu 23 km çift hat, 5,5 km tek hattan oluşmaktadır.  Günlük ortalama 105.000 yolcu taşımakta olan hat 48 adet araçla haftalık 590 sefer yapmaktadır. 29 Temmuz 1896 yılında tamamlanan Eskişehir- Konya’ya tren hattı halen yoğun olarak kullanılmaya devam etmektedir.

Bununla birlikte Ankara-Konya hızlı tren hattı, Ankara-İstanbul hızlı tren hattından Polatlı'da ayrılarak güneye doğru inen çift hatlı, elektrikli, sinyalli hızlı tren demiryoludur. Ankara'dan Konya'ya uzanan hattın uzunluğu 306 km'dir.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ve Mart 2015 tarihinde son haline getirilen eğlence kaynaklı gürültü envanterine göre proje çalışma alanı içerisinde toplam 156 adet eğlence yeri ve konaklama tesisi mevcuttur. Proje çalışma alanında yer alan 127 adet gürültü kaynağı eğlence yeri olarak tanımlanan müzik yayını yapan kafeteryalar, çay bahçeleri, restoranlar, barlar, düğün salonları ve kulüplerden oluşan işletmelerdir.

Meram Sanayi Sitesi olarak da adlandırılan, proje çalışma alanı içerisinde madeni eşya imalatı, demir doğrama, oto tamir servisleri, hırdavat, güneş enerji imalatı, torna ve döküm işletmeleri yer alan başlıca sektörlerdir. İşletmelerin çoğunluğunu demir doğrama ve oto tamir servisleri oluşturmaktadır. Meram Sanayi Sitesi'nin eski ve düzensiz yapılaşması sebebiyle konutlar sanayi tesislerine oldukça yakındır.

 

Karatay Sanayi Sitesi, Proje çalışma alanı içerisinde matbaa ve baskı tesisi, süt ve süt ürünleri imalatı, unlu mamüller imalatı, un fabrikaları ve şekerleme imalatı yer alan başlıca sektörlerdir. İşletmelerin çoğunluğunu matbaa ve baskı tesisleri ve süt ve süt ürünleri imalathaneleri oluşturmaktadır. Karatay Sanayi Sitesi'nin eski ve düzensiz yapılaşması sebebiyle konutlar sanayi tesislerine oldukça yakındır.

KARAYOLU GÜRÜLTÜSÜ

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Dokuzuncu Bölüm Eylem Planları Hazırlama Esasları başlıklı 30'uncu madde (a) başlıklı (1) nolu bendinde belirtilen “Yılda altı milyondan fazla aracın geçtiği ana karayolları” tanımına uyan söz konusu yollar belirlenmiştir.

Bu çalışmada kullanılan NMPB metoduna göre, hesaplamalar yoldan en az 1000 m uzaklığında bir bant aralığında gerçekleştirilmiştir. ÇGDYY'nde "Kara yolu, demir yolu ve hava trafiği ile endüstriyel tesisler, eğlence yeri ve benzeri gibi kaynakların bulunduğu alanda, bu kaynakların her birinden ayrı ayrı yayılan çevresel gürültü seviyesinin zeminden 4 m yükseklikte dB olarak hesaplanmış Lgag (55-59,60-64, 65-69, 70-74, > 75) değer aralıklarının her birine maruz kalan tahmini sakin sayılarının (bu sayıların en yakın yüz rakamına yuvarlanmış) olması zorunludur" denilmektedir. Bu nedenle model kapsamında ses basınç düzeyleri yerden 4 metre yükseklik için hesaplanmıştır.

DEMİRYOLU GÜRÜLTÜSÜ

Raylı sistem için yapılan hesaplamalar tren hatlarının merkezinden 1300 m uzaklığında bir bant aralığında ve ÇGDYY'ne göre zorunlu olarak yerden 4 metre yüksekliğinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, kaynakların yakın alanlarındaki izofonları doğru resmetmek için gürültü emisyonlarının hesaplamaları 10m'lik gridler kullanılarak yapılmıştır.

SANAYİ VE EĞELENCE GÜRÜLTÜSÜ

Gerçekleştirilen saha çalışmaları ve Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından gerçekleştirilen önem derecelendirilmesi göz önüne alınarak SoundPLAN yazılımı emisyon kitaplığında yer alan ve uluslararası çalışmalarda geçerliliği kabul edilmiş her tesise özel en uygun ses gücü düzeyleri modele girilmiştir.

Bu ses düzeyleri;

 - 300'den az kişi kapasiteli eğlence tesisleri için 66,0 [dB(A)/birim]

 - 300'den fazla kapasiteli eğlence tesisleri için 71,0 [dB(A)/birim]

 - Müzik yayını yapan lokanta/eğlence tesisleri için 80,0 [dB(A)/birim]

 - Disko-Bar türünde eğlence tesisleri için 90,0 [dB(A)/birim]

 - Canlı müzik yayını yapan eğlence tesisleri için 105,0 [dB(A)/birim]'dir.