Gürültü Azaltım Tedbirleri

Kaynağında gürültü azaltım tedbiri alınamayan bölgelerde uygulama da Karayolu, demiryolu ve endüstri tesisleri ile alıcılar arasına gürültü bariyeri uygulaması yapılmaktadır. Bu uygulama Avrupa ülkelerinde çok yaygın olarak kullanılmakta ve iyi sonuçlar alınmaktadır.

Trafiğin yoğun olduğu, özellikle çevre yollarına yakın bölgelerde, uygulama yapılabilir.