CBS Yazılım Portalı ve CBS Veri Paylaşımı

Konya Kent Bilgi Sistemi platformu temelde servis portalına dayalı olarak veri alış-veriş hizmetini sunmaktadır. Bu portal yapısı içerisinde kent bilgi sistemi (KBS) uygulamasını kullanan kullanıcılara uygulama modülleri gerekli yetkilendirmeler ile web servisi aracılığı ile gelmektedir, kurumlar arası veri paylaşımı protokolleri WSE 2.0, WSE 3.0, WMS ve WFS altyapısı üzerinden servis edilmektedir.

Yazılım portal yapısı dahilinde bütün veri alışverişi web servisleri aracılığı ile sağlanmaktadır. Servis içerikleri sözel tabanlı ilişkisel tablo modeli olabileceği gibi GML tabanlı WMS veya WFS üzerinden de olabilmektedir. Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda yasal protokoller dahilinde servis tasarımı “Yazılım ve Analiz Departmanı” tarafından sağlanarak Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü’nün onayı ile servis hizmete sunulmaktadır.