Alıcılarda Alınacak Tedbirler

Kaynağında ve kaynak ile alıcı arasında gürültü azaltım uygulaması yapılmasına rağmen, gürültü seviyeleri istene düzeylere düşürülememektedir. Özellikle kent merkezleri ile, sanayinin yoğun olduğu bölgelerdeki yeni yapılacak konutların maruziyetini azaltmak amacı ile bir çalışma yapılması gerekir.

  • İmar planları ve imar yönetmeliğinde değişiklik yapılmalı ve binalar için gürültü yalıtım tedbirleri istenmelidir.
  • Mevcut binalarda daha iyi bir pencere sistemi ve yapı cephesinin iyileştirilmesi önerilir.
  • Özellikle çevresel gürültüye sebebiyet verebileceği ön görülen sanayi tesisleri ile eğlence merkezlerinin iş yeri ruhsatlandırması ile ilgili prosedüren, iş yeri faaliyete geçmeden büyükşehir belediyesinin görüşü alınarak yapılması gerekir