AÇIK OTOPARK İÇİN
HAZIRLANACAK BELGELER ve YAPILACAK İŞLEMLER


·Başvuru/Beyan formu
·Vaziyet planı (Giriş – Çıkış ve yerleşim planı gösterilecek)
·Kira Sözleşmesi
·Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) görüşü
·Otoparktaki araçların her türlü hasarına karşı sorumluluk sigortası
·Oda kayıt belgesi ve faaliyet belgesi
·Mülkiyet sahibinden tapu tescil belgesine göre muvafakat
·Kat irtifakı veya kat mülkiyetini haiz ya da inşaata başlama izni alınmadığına dair belge (Yazışma birimimiz tarafından yapılacaktır)
·Yangına karşı gerekli tedbirler alınmış olacak
·Prefabrike veya kolay taşınabilir bir malzemeden en az 9 m3 hacme sahip kontrol kulübesi olacak
·Park alanının zemini beton veya asfalt olacak
.İşyeri kapı numarası alınacak 

 

NOT: Plan değişikliği veya mülkiyet değişikliği nedeniyle oluşacak durumlarda yeni malikin veya maliklerin muvafakati olmadan işletmeye devam edilemez


KAPALI OTOPARK İÇİN
HAZIRLANACAK BELGELER ve YAPILACAK İŞLEMLER


·Başvuru/Beyan formu
·İtfaiye Raporu
·Vaziyet planı (Giriş – Çıkış ve yerleşim planı gösterilecek)
·Kira Sözleşmesi
·Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) görüşü
·Otoparktaki araçların her türlü hasarına karşı sorumluluk sigortası
·Yapı Kullanma İzin Belgesine erişim içim kimlik paylaşım sistemi bilgisi,  
·Oda kayıt belgesi ve faaliyet belgesi
·Mülkiyet sahibinden tapu tescil belgesine göre muvafakat
·Araçların park edeceği alanlar eni en az dört metre olacak şekilde işaretlerle ayrılacak
·Park için giren araç sahiplerine aracın plakası, cinsi ve park saatini gösteren belge verilecek
·Park yerinin zemini beton veya mozaik olacak
·Park yerinin havalandırılması ve aydınlatılması için gerekli tesisat kurulacak
·Sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi engellenecek
 

NOT : Müracaatlar firma yetkilisi veya vekili tarafından yapılacak ve yürütülecektir.