TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSLERİ


Proje Kategorisi:
Çevre ve Ekoloji
Proje Aşaması:
Devam Ediyor
Proje Açıklaması:

Konya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığına yönelik büyük bir sorumlulukla, tıbbi atıkların doğru ve güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla önemli bir adım atmıştır. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisleri projesi, günlük 10 ton tıbbi atığın etkili bir şekilde bertaraf edilmesini hedefleyerek çevre dostu bir yaklaşımı benimsemektedir.

Bu önemli projede, tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için modern teknolojiyle donatılmış sterilizasyon tesisleri kullanılmaktadır. Bu tesisler, tıbbi atıkları doğru bir şekilde işleyerek zararlı etkilerini minimize etmekte ve çevre üzerinde olumsuz bir etki bırakmamak için gelişmiş sterilizasyon yöntemlerini kullanmaktadır.

Tesisler, sadece çevre için değil, aynı zamanda toplum sağlığı açısından da büyük bir öneme sahiptir. Tıbbi atıkların doğru bir şekilde bertaraf edilmesi, çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek mikroorganizmaların kontrol altına alınmasını sağlamakta, bu da toplum sağlığının korunması adına kritik bir unsurdur.

Proje, sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmayıp aynı zamanda şehrin sağlık altyapısını da güçlendirmektedir. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisleri, şehirdeki sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarını güvenilir bir şekilde bertaraf etmelerine olanak tanıyarak, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır.

Proje Görselleri