KONYA AKILLI ŞEHİR STRATEJİSİ VE YOL HARİTASI


Proje Kategorisi:
Bilim-Teknoloji
Proje Aşaması:
Tamamlandı
Proje Açıklaması:

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı ile uyumlu Konya’ya özgü akıllı şehir çözümlerinin planlanması, Konya özelinde akıllı şehircilik alanında vizyonun, stratejinin, stratejik hedeflerin ve gerçekleştirilmesi önerilen eylemlerin belirlenmesi ve bu doğrultuda çalışmalara rehberlik edecek 2022-2030 Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası hazırlanmıştır.

Türkiye’de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayınladığı 2020-2023 Akıllı Şehirler Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı’na uyumlu, yerli ve milli kaynakların kullanıldığı ilk Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası, Konya Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN işbirliğinde ortaya çıkarılmıştır. Bu bağlamda öncü ve örnek olan bu belge, Konya’da yaşayan herkes için 2030 yılına kadar Akıllı Şehircilik alanında yapılması planlanan uzun vadeli, kapsayıcı, uygulanabilir ve sürdürülebilir eylemler içermektedir.

Proje kapsamında literatür taraması, eğitim, örnek akıllı şehir gezileri, örnek akıllı şehir incelemeleri, Türkiye'den ve Dünya'dan akıllı şehir uygulamalarının tespiti, saha anket çalışması, yönetici toplantıları, Konya Akıllı Şehir mevcut durum analizi, paydaş haritaları, paydaşlar ile odak grup toplantıları ve yerel akıllı şehir mimarisi çalışmaları yapılmaktadır.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu projedeki vizyonu; Konya halkı için yaşam kalitesini artıran, yüksek teknolojili sürdürülebilir entegre akıllı sistemler, akademik çevre, Dünya'da akıllı şehir araştırmalarında ön safhalarda yer almak ve diğer belediyeler için yapılacak benzer projeler için proje tecrübesi kazandırmaktır.

Proje Görselleri