KADI İZZETİN CAMİİ RESTORASYONU


Proje Kategorisi:
Turizm-Kültür-Halkla İlişkiler
Proje Aşaması:
Tamamlandı
Proje Açıklaması:

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu döneminin önemli devlet adamlarından Kadı İzzettin Muhammed tarafından yaptırılan Kadı İzzettin Cami ve Kadı İzzet Evi'nin restorasyon projesi kapsamında tarihi ve kültürel mirası koruma amacıyla aslına uygun şekilde restore etmiştir.

Konya Büyükşehir Belediyemiz,  bu tür projelerle şehrin kültürel ve tarihi mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma konusundaki taahhüdünü göstermektedir. Bu tür restorasyon projeleri, yerel kimliği ve tarihi zenginliği korumak için önemli bir adımdır.

Tarihçe: Kadı İzzettin Camii ve Kadı İzzet Evi, Selçuklu dönemi (13. yüzyıl) eserlerindendir ve Konya'nın tarihî ve kültürel mirasının önemli bir parçasını temsil eder. Kadı İzzettin Muhammed, dönemin tanınmış bir devlet adamı ve hukukçusudur.

Proje Görselleri