Veto Kabul Edilemez

Veto Kabul Edilemez

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Konya Belediyeler Birliği, Anadolu Belediyeler Birliği Genel Başkanı Tahir Akyürek Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması hakkında Kanunun 22 maddesine ilişkin veto gerekçesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek Cumhurbaşkanının Kamu Yönetimi Kanunun 22 maddesine ilişkin vetosu hakkında bir açıklama yaptı. Başkan Akyürek'in açıklaması şu şekilde:

'Türkiye ve Dünyamız yerelleşmenin önemi ve gerekliliği üzerinde hemfikirdir. Yerel anlayış gelişmiş ülkelerin yönetim anlayışında vazgeçilmez bir unsurdur. Merkezi otorite Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yok denecek kadar az olup yerel iktidar ve halkın tercihi ön plandadır. Başta Avrupa ve Amerika'da olmak üzere pek çok ülkede Kamu hizmetlerinde yerel tercihler ve yerel yaklaşımlar önemlidir. İşte bu anlamda çağı yakalamak ve globalleşen Dünya da biz de varız diyebilmek adına ayrıca halkın tanıyıp bildiği kişilerle idaresi yani demokrasinin işlerlik kazanması adına Hükümetimiz Kamu yönetimi Reformu Yasasını hazırlamıştır. Bu reform kamuoyunun büyük takdirini kazanmış ve yıllardır hantallaşmış bürokrasinin tekrar verimli hizmet sunabilmesi için büyük bir fırsat olarak kabul edilmiştir. Halkımız bu reform paketinin bir an evvel çıkması ve yürürlüğe girmesini beklemektedir.

Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın bu reform paketinin 22 maddesine karşı vetosu Anayasal yetkisi dahilindedir fakat Cumhurun Başkanı olması açısından veto ve gerekçeleri yanlıştır.

Vetonun gerekçesi kabul edilemezdir. Şüpheci ve toptan yargılayıcı bir anlayış halkımızın saygı duyduğu Cumhurbaşkanlığı makamına uygun düşmemektedir. Böylesine önemli bir yasa değişikliği 'başörtüsü' gerekçe gösterilerek veto edilemez. Gelişen dünyada ayrımcılık ve hak ihlalleriyle mücadele temel alınmalıdır. Aksi yaklaşımlar akla mantığa bilime ve çağdaş yönetim anlayışına ters düşmektedir.. Milyonlarca insanımızı ilgilendiren bu reform paketinin veto gerekçesinde ifadesiyle 'Anayasada öngörülmeyen bir yönetim modeline geçilmesi' ile de bir ilgisi bulunmamaktadır.

Vetoyu ve gerekçelerini Kamuoyu büyük bir ibret ve hayretle izlemiştir. Türkiye Kamuoyu Yerel yönetimlerin güçleneceği yeni yasa değişikliklerinin yürürlülüğe girmesini geciktirici bir tutum ve davranışı kabul etmemektedir.

Kamuoyuna saygılarımla.'

Haber Fotoğrafları

Basın Kuruluşları için;