UKOME Şehir İçi Trafikte Bazı Düzenlemelere Gitme Kararı Aldı

UKOME Şehir İçi Trafikte Bazı Düzenlemelere Gitme Kararı Aldı

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Şenol Aydın başkanlığında toplanan Ulaşım Koordinasyon Kurulu, şehir merkezindeki bazı alanlarda trafiğin rahatlatılması için çeşitli kararlar aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) şehir genelinde trafiğin rahatlatılması amacıyla çeşitli kararlar aldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Şenol Aydın başkanlığında Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan UKOME toplantısına kurul üyesi çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda, 2006/03 karar numarası ile alınan kararlar şöyle:

- Meram İlçesi Öğretmenevler Mahallesi, Dr. Ahmet Özcan Caddesi bağlantılı Seher ve Gazdeposu sokaklarının dar olması ve bu sokaklara gelişigüzel parklanmalar yapılması nedeniyle trafik seyrini tehlikeye düştüğünden, her iki sokağın da Dr. Ahmet Özcan Caddesi istikametinden Meram Endüstri Meslek Lisesi istikametine çevrilmesine,

- Selçuklu İlçesi Tarla Mahallesi Hastane Caddesi bağlantılı Dr. Yusuf Ziya Sokak ile Darülşifa Sokak bağlantılı Mümtaz Koru sokaklarının, bölgedeki trafik akışının daha rahat sağlanması amacıyla Dr. Yusuf Ziya Sokak'ın Hastane Caddesi istikametinden Sultan Şah Caddesi istikametine; Mümtaz Koru Sokak'ın ise Dr. Yusuf Ziya Sokak istikametinden Darülşifa Sokak istikametine tekyön yapılmasına,

- Şehir merkezinde komisyon kararları ile yasaklanmış yerlere usulsüz park eden, trafik akışını engelleyen ve şehir içi trafiğini olumsuz yönde etkileyen araçların çekilmesine dair 2006 yılı fiyatlarının yıllık (ÜFE+TÜFE) artışlarındaki oranlar baz alınarak yüzde 4.80 oranında artırılmasına karar verilmiştir.

- İlimizde faaliyet gösteren 740 adet umum servis aracından 496 adedine öğrenci taşıması yapması için izin belgesi düzenlenmiştir. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'nin 7. maddesi doğrultusunda, öğrenci servis araçlarının kiralanması Okul-Aile Birlikleri Yönetim Kurulu'nca yapılabileceği gibi, öğrenci velilerinin istemeleri halinde ise münferiden yapılabilmektedir. 2006-2007 öğretim yılı için öğrenci servis araçlarının ücret tarifelerinin kurulumuzca detaylandırılarak belirlenmesine,

- Selçuklu İlçesi Eminönü Caddesi'nden gelen araçların Real Alışveriş Merkezi'ne gitmek için kullandıkları Dr. Halil Ürün Caddesi üzerindeki orta refüjü tersten kullanmalarının ve Real Alışveriş Merkezi'nden çıkan araçların Total Petrol İstasyonu içerisinden gelip yolun karşısına geçmek için kullandıkları orta refüj açıklığının kara nokta olması sebebiyle, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünden kapatılmasının uygun olacağına,

- Cumhuriyet ve Erenkaya tramvay duraklarının birleştirilmesinden dolayı 57 hat numaralı Gazi Selahattin Eyyübi, 59 hat numaralı Sancak Mahallesi Özkon ve 60 hat numaralı Öznare tramvay hattı otobüs güzergahlarının, Safahat Caddesi İmam-ı Gazali Caddesi Modern Sokak ve Meşale Sokak'tan geçecek şekilde güzergah değişikliği yapılarak yeni belirlenecek tramvay durağı karşısına da otobüs durağı yapılmasının uygun olacağına,

- Meram İlçesi Meram Yeni Yol üzeri Oypa önünde bulunan otobüs durağının kavşağa yakın olmasının akan trafiği tehlikeye düşürmesinden dolayı, bulunduğu yerden kaldırılarak Millet Caddesi üzerinde uygun bir yere cep yapılması kaydıyla taşınmasının uygun olacağına karar verilmiştir.

Basın Kuruluşları için;