Toplu Ulaşımda Elektronik Kartlar Yaygınlaşıyor

Toplu Ulaşımda Elektronik Kartlar Yaygınlaşıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan elkart ve e-bilet kullanımı hakkında bir açıklama yapılmıştır.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan elkart ve e-bilet kullanımı hakkında yapılan açıklama şu şekildedir:

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 250 otobüs ve 60 tramvayla toplu ulaşım hizmetini görmekteyiz. Şehrimizde ulaşımın üçte birini karşılayan tramvay hattımız; Türkiye'de tek örnek olarak gece-gündüz yani 24 saat yolcularımızı taşımaktadır.

Hemşehrilerimizin yararına olan tüm yeniliklerin uygulanması ilkelerimiz arasındadır. Ulaşım sistemleri tüm dünyada önceliği elektronik kartlara vermektedir. Bizde de 2000 yılında başlayan ELKART uygulaması hissedilir boyutta ekonomik ve çağdaş bir ulaşım sağlamaktadır. Artık ulaşım aracımız ELKART'tır. ELKART, özelliklerinden dolayı Konya'mızda daha birçok alanda zaman içinde kullanılacaktır. Toplumumuzun faydasına sunulacaktır.

15 Nisan 2005 tarihi itibariyle Elkart ile ilgili projenin, kurucu firmadan alınıp Belediyemiz tarafından yürütülmeye başlanılmasıyla hizmetin daha verimli olacağı görülmüştür. Şöyle ki araçlarımızla taşınan yolcu sayısı 2004'de 52 milyon iken, 2005'te 59 milyon, 2006'da 61milyon olmuştur.

2004 yılındaki kullanımdaki elkart sayısı 223 000 iken ilave olarak 2005'te 43 000 adet, 2006'da 80 000 adet, 2007 nin ilk iki ayında 30 000 adet daha kullanıma çıkmıştır. Bu gün toplam 376 000 elkart kullanıcısı bulunmaktadır. Bu uygulamanın neticesidir ki 2005 yılında 21 milyon kağıt bilet kullanılmışken 2006'da 8 milyona düşmüştür.

Ancak ELKART alışkanlığının tam yerleşememesi nedeniyle kağıt biletten, araç içi okutmalardan aylarca vazgeçilememişti. Kasım 2005 tarihinde kağıt biletlerin kaldırılacağı kamu oyuna ilan edildi. Konu araçlarımızda duyurulduğu gibi broşürler ve basın yayın araçları ile duyuruldu. Belirli aralıklarla bu duyurularımız tam 16 ay devam etti.

Kamuoyu ile her aşamada bilgi paylaşımı oldu. Kağıt biletler kesinlikle kaldırılacaktı. Çünkü sahtesinin üretimi çok kolaydı. Sürücünün tam ve indirimli biletleri ayrıştırarak takibi zordu. Biletin yırtık veya sahte olduğunu tesbit durumunda müeyyideler uygulanıyordu. Birtakım olaylar emniyete de intikal etmişti. Basın yayın organlarımızın arşivlerine girildiğinde bu tip konular görme imkanı vardı.

Uygulamanın birinci basamağı olarak indirimli kağıt biletler bir yıl önce (Şubat 2006) kaldırıldı. İndirimli bilet kullananlar hiçbir problem olmadan elkarta geçti.

Elkart bir defaya mahsus 5 ytl verilerek temin edildikten sonra yıllarca dolum yapılabilen bir elektronik karttır. Elkartın avantajlarına gelince;

İndirimli yolcu ücreti 65 ykr iken 40ytl'lik dolumda 59 ykr'ye 20 ytl 'lik dolumda 62 ykr'ye inmektedir.

Sivil yolcu ücreti 90 ykr iken 40 ytl'lik dolumda 82 ykr 'ye, 20 ytl'lik dolumda 85 ykr'ye düşmektedir.

Ücret indiriminin haricinde, Elkartı olanlar aktarma hatlarımıza ücretsiz binebilmektedir ve 75 dakika içerisindeki ikinci binişleri %40 indirimli olmaktadır.

Bu ücretlendirmeler Türkiye koşullarında en ucuz ulaşım demektir. İndirimli elkart Belediyemizin Elkart Bürosundan temin edilebilmektedir.

2000-2005 arası 24 tane Elkart Dolum Gişesi bulunurken şu anda 42 gişe ile elkart dolum hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca bayilerimize gece saat 24'e kadar açık olmaları uyarısı yapılmıştır. Konya dışından gelen vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap verebilmek için Otogardaki bilet satış bayii 24 saat açık tutulmaktadır.

Avantajlı ELKART'ımızı temin etmeyenler için, misafirler ve ulaşım araçlarımızı az kullananlar için E-BİLET üretilmiştir. Maliyet unsuru dikkate alınarak 100 ykr'den piyasaya arz edilmiştir. Bu fiyatlandırma ulaşım ücreti değildir. Konyamızda ulaşımda sivil yolcu için tek biniş 90 ykr, indirimli binen yolcu için 65 ykr'dir. Ebiletin 100 ykr oluşundaki gerçek elkartın verdiği tüm fırsatları değerlendirmeyenlerin yükünün kısmen ilgisine yansıtılmasıdır. Elkarta göre pahalıdır. Bu nedenle E-BİLET'i geçici durumlar için kullanmakta yarar vardır.

E-BİLET, ELKART gibi chip'li bir karttır. Araçlarımızdaki validatörler her iki kartı da okuma özelliğine sahiptir. İkinci bir cihaz ihtiyacı duyulmamıştır.

E-BİLET, ELKART dolum gişelerinin yanı sıra kağıt bilet satan 250 bayiimizden tamamına yakını tarafından satılmaktadır. 2'likler 2 ytl, 5'likler 5 ytl şeklinde üretilmiştir. Tekli elektronik kart üretilmemiştir. Tekli e-bilet üretilseydi kağıt bilet alışkanlığı yer değiştirecekti. Bu da lüks bir değişim olurdu. Kağıttan fazla maliyet unsuru olan biletin maliyeti göz ardı edilemezdi. Bu tercihle avantajlı kartlarımızı kullanmayanların kamu yükünü paylaştırmış olduk.

Elektronik Bilete geçiş sürecinde öncelikli olarak son uyarılarımız Kasım 2006'da yapıldı. 01.01.2007'de kağıt biletler tamamen kaldırıldı. Araç içi okutmalara 14.02.2007'ye kadar izin verildi. Görüldü ki hedeflerimize uygun değişim zafiyet göstermektedir. Sürücülerimiz araç kullanmaktan öte problemlerle karşılaşmaktadır. Dolmuşlardaki gibi para alışverişi yapmak 100 - 250 yolcunun sorumlusu olan sürücülerimize eziyet demektir.

Artık 14 Şubat 2007 itibariyle araçlarımızda sadece ELKART ve E-BİLET geçerli olmaktadır.

Bu uygulama ne sağlayacaktır;

- Sürücülerimiz daha dikkatli olacaklardır. Araçlarımız trafikte daha rahat seyir edecektir.

- Araçların içinde para alış-verişi olmayacaktır. Sürücülerimize yapılan olumsuz isnatların dayanağı kalmayacaktır.

- Sefer süreleri 5 ila 15 dakika daha seri olacaktır.

- Sahte biletler veya biletsiz binişler önlenmiş olacaktır.

- Ulaşımla ilgili güncel veriler daha sağlıklı alınacaktır.

- Hat ve durak düzenlemeleri için sıhhatli veri tabanı oluşacaktır.

- Araçlarımıza takip sistemi yerleştirilerek birçok problem kısa zamanda önlenecektir.

- Yeni teknolojiler olarak abonman kartı ve servis kartı gibi uygulamalar değerlendirilecektir. Kentin çeşitli yerlerine bilet makinaları konulacaktır. Elkart ve Ebilet bayiliği yaygınlaştırılacaktır.

Kaliteli ve verimli ulaşım için ücretlendirme aracı olan kartların geliştirilmesi dışında otobüs ve tramvaylarımızın modernizasyonu için çalışılmaktadır. Sürücülerimizin eğitimine daha çok önem verilecektir. Daha kaliteli hizmet konusunda tüm birimlerimiz üstün performans sağlayacaklardır. Hemşehrilerimizin hizmetlerden memnuniyet oranını yükseltme gayreti içerisinde olacağız.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Haber Fotoğrafları

Basın Kuruluşları için;