Su Kalite Kontrol Laboratuvarı

Su Kalite Kontrol Laboratuvarı

'Türkiye'de Sadece 3 İlde Bulunan Su Kalite Kontrol Laboratuvarı Konya'da Hizmete Girdi.'

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su temin hizmetlerinin daha iyi ve kaliteli yürütülmesini sağlamak için Sağlık Bakanlığı’ndan ‘Analiz Yeterlilik Belgeli’ “Su Kalite Kontrol Laboratuvarını” hizmete soktu. Bu laboratuvar Isparta, Karaman, Aksaray, Niğde ve Afyonkarahisar illerinden gelecek olan numunelerin de analizini yapabilecek.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek“Su Kalite Kontrol Laboratuvarımız halkımızın kullanımına sunduğumuz içme, kullanma ve endüstri sularının fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik olarak analizlerini yapacaktır. Bu analizlerin daha hızlı, ağır metal ve element analizlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi hizmet kalitesini arttıracaktır” dedi.

Başkan Akyürek,“Su Kalite Kontrol Laboratuarımız” halkımızın kullanımına sunduğumuz içme, kullanma ve endüstri sularının fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik olarak analizlerini yapacaktır. Bu analizlerin daha hızlı, ağır metal ve element analizlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi hizmet kalitesini arttıracak, Günlük, haftalık ve aylık periyotlarla içme ve kullanma suyu temin edilen arıtma tesislerinden, göl, baraj, kaynak ve kuyu sularından belediye il hudutları içerisindeki şehir şebeke suyundan su numuneleri alınarak burada kimyasal ve bakteriyolojik analizlerinin yapılması, raporlarının, bilgisayar listelerinin hazırlanması sağlanacak. Sağlık Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan 25730 sayılı ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’’ esaslarına göre istenen parametrelere uygunluğunu tespit ederek kontrol hizmetini sağlayacağız. Yapılan bu kontrol izlemesinde günlük 100 bin metreküp su üretilen yerlerde ayda en az 50 noktadan analiz takibi yapılması gerekmekte olup, Büyükşehir Belediyemiz sınırlarına dâhil edilen 27 kasaba ve köyümüzün de su analizlerinin yapılıp kontrol edilmesini daha hızlı yapacağız. Daha önce ağır metal analizlerini ücret karşılığı Sağlık Bakanlığı Ankara Refik Saydam Laboratuvarları’nda yaptırırken, şimdi ağır metal analizlerini kendimiz yapacağız. Sağlık Bakanlığı’ndan aldığımız ‘Analiz Yeterlilik Belgesi’ ile Isparta, Karaman, Aksaray, Niğde ve Afyonkarahisar illerinden gelecek olan numunelerin de analizini yapabileceğiz’’ dedi.

ICP ( Ağır Metal Ölçüm Cihazı )’nın Özellikleri:

• Element ve ağır metal analizlerinde kesin çözüm imkânı,

• EPA standartlarında belirtilen multi element analizlerinin yapılmasını sağlar,

• “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygun su kalitesini belirleyecek düşük dedeksiyon limitlerini sağlar,

• Bu sistemde aynı anda birçok analiz yapılabilmektedir,

• PPB tespit sınırlarında okuma özelliği,

• Çok değişik tiplerdeki numunelerin analizi,

• Cihaz aynı anda hem yatay eksenli (axial), hem de dik eksenli (radyal) plazmaya sahip olup iki yönlü okuma özelliği,

• Analizlerde düşük oranda plazma harcama özelliği,

• Yüksek hız, daha kesin sonuç, sistem (ICP) otomatik olarak örnekleyici ve bilgisayar donanımlıdır.

• Arsenik, Alüminyum, Amonyum, Bakır, Cıva, Demir, Mangan, Nitrat, Kadmiyum, Krom, Kurşun, Klorür, Sülfat, Sodyum, Siyanür, Renk, Potasyum, Kobalt, Nikel, Çinko, Bor, Baryum, Berilyum, Selenyum ve Gümüş ağır metal ve element analizlerini de çok kısa bir sürede yapabilmektedir.

Haber Fotoğrafları

Basın Kuruluşları için;