ÖZKAFA: Mahalli İdareler Yasası Çıkarılmalı

ÖZKAFA: Mahalli İdareler Yasası Çıkarılmalı

Türkiye?nin çeşitli illerinden belediye başkanları ?Mahalli İdareler Yasası?nın? çıkarılması için Ankara?ya gitti. Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Özkafa, başkanlığında yapılan ziyaretlerde Başkanlar, Bakanlara şikayet ve temennilerini iletti.

Elazığ, Bitlis, Kütahya, Tokat, Eminönü, Karatay ve Meram Belediye Başkanları Anadolu Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Özkafa başkanlığında, İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Çevre Bakanı İmdat Sütlüoğlu, Bayındırlık Bakanı Zeki Ergezen ve AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Halil Ürün'ü ziyaret ettiler.

Anadolu Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Özkafa, Ankara ziyaret ile ilgili şunları söyledi.

'Merkezi idareyle mahalli idareler arasında görev bölüşümü ve hizmet ilişkilerinin esasları ile mahalli idarelerle ilgili çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının artık bitirilme zamanı gelmiştir. Ülkemiz hak etmediği bir yönetim anlayışıyla yönetilmektedir. Gerçek demokrasi yerelden merkeze gelişimi öngören, yerelin tüm haklarını koruyarak merkezi iktidarla birlikte ülke ve bölge yönetiminde söz sahibi yapan anlayıştır. Ankara'da hükümet üyeleri ile yaptığımız temaslarda içinde bulunduğumuz durumu ve yatırımların önündeki engelleri anlattık. Sayın bakanlarımıza Mahalli İdareler Yasası'nın ne kadar zaruri olduğunu ve bir an evvel çıkarılması gerektiğini bildirdik. Görüşmeler esnasında hükümet üyelerinin konuyu öncelikli meseleler arasına aldığını tespit ettik. İlk etapta söylenenleri olumlu gelişme olarak değerlendiriyor, ancak artık sürüncemede bırakılmayacak kadar elzem hale gelen bu meselenin de bir an evvel tamamlanması ve çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. Ankara'da sıcak bir ortamda yaptığımız görüşmeler esnasında diğer belediye başkanlarımızda da sıkıntılarını dile getirmişlerdir. Merkezi hükümetin tek başına iktidar olma avantajını kullanarak bu sorunu aşacağına inanıyoruz.

Haber Fotoğrafları

Basın Kuruluşları için;