Minyatürlerle Anadolu Selçuklu Sultanları

Minyatürlerle Anadolu Selçuklu Sultanları

Konya Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar bir örneği bulunmayan muhteşem bir çalışmaya daha imza attı. 243 yıl süren hakimiyeti ve kazandırdığı ilim, kültür ve sanat eserleriyle, bu toprakların bizim yurdumuz olmasını sağlayan Anadolu Selçukluları Sultanları ilk defa resm edildi. Sanatçı Ahmet EFE tarihi bilgilerin ışığında yaptığı 6 aylık çalışmayla 17 Selçuklu Sultanının minyatürlerini çizdi. Başkan Mustafa Özkafa, şehrin kültürel kimliğine katkılarının süreceğini belirterek, yaptığı çalışmalarla Selçuklu Sutanlarını günümüz insanına en iyi şekilde tanıtan Ahmet EFE?ye teşekkür etti.

Kitabın tanıtılmasıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Özkafa 'Selçuklu araştırmaları göstermektedir ki onlar sosyal, siyasi, iktisadi, idari ve askeri açılardan bir çok ilke imza atmış büyük bir devlet kurmuşlardır. Orta Asya'dan kopup gelerek Anadolu topraklarını vatan edinen ve adeta her karışını kanlan ile sulayarak üzerinde muazzam mimari eserler; hanlar, hamamlar, kervansaray, zaviye, hankâh, cami, ve mescitler inşa eden o zengin gönüllü insanlar tarihteki hikâyelerini tamamladıklarında yerlerini, 600 yıl dünyanın tek büyük gücü olarak kendini kabul ettiren Osmanlılara bıraktılar.Yani Anadolu Selçuklularının diktiği fidan gümrah bir çınar haline gelerek Osmanlı şanını yükseltip yeni ve büyük bir medeniyetin kurulmasını sağladı.

İslâm-Türk medeniyeti dediğimiz bu oluşumda cihan hakimiyeti mefkuresi ön sıraya geçmiş, yeryüzünün adaletle dolması ve zâlimlerin cezalandırılması esas olarak alınmıştır.

Anadolu Selçukluları, Konya'yı başkent yapıp, yerli halka da büyük huzur ve saadet getirdiğinde, Avrupa'da organize edilen ve başını güya din adamı olan papazların çektiği korkunç Haçlı Seferleriyle karşılaştılar. Milyonlarca maceraperest, soyguncu ve katilin iştirak ederek sürüler halinde çiğnediği bu topraklarda akıl almaz zulüm ve vahşet örnekleri sergilenmeye başlayınca, öteden beri her tür zorluğu ve engeli aşmayı başarmış Selçuklu Türkleri karşılarına çıktı. Zaman zaman meydan muharebeleri, zaman zaman da vur-kaç taktikleriyle Haçlı ordularını perişan ettiler. Basiretsiz kral, prens ve komutanları yüzünden; doğunun efsânevî zenginliklerine kavuşmayı hayâl eden Haçlılar neye uğradıklarını şaşırıp canlarından oldular. Defalarca tekrar edilen bu seferler sebebiyle ülkenin imar ve inşâsı biraz geçikmişse de kudretli sultanların idaresindeki Selçuklu Devleti her geçen gün biraz daha gelişip büyüyerek tarihdeki haklı yerine ulaştı. Yetiştirdiği ilim, sanat ve kültür adamları, deha sahibi mimarlar, taş ustaları, nakkaş ve diğer sanatkarlarla her taşı bir oya gibi işlenmiş muazzam taç kapılar, yüksek burç ve kaleler, nice han, hamam, kervansaray ve medreseler bina edip tarihe unutulmaz hatıralar bıraktılar. Bunların çoğu hâlâ dimdik ayakta olup, Anadolu topraklarında Müslüman Türklerin tapu senetleri gibi yükselmektedir.

Anadolu Selçukluları ile ilgili olarak, o dönemde tahta çıkmış 17 sultanın şimdiye kadar hiç çizilmemiş minyatürlerinden ve onların kısa hayat hikayelerinden oluşmuş bir eser Ahmet Efe tarafından hazırlanmış ve Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarımız arasında neşredilmiştir. Büyük boy ve ciltli bir albüm olarak sunulan eser, hem Anadolu Selçuklu Tarihine ilgi uyandırmak, hem de o dönemle ilgili muhtasar bilgi vermek amacıyla önemli bir hizmet gerçekleştirmektedir. Diğer hizmetlerimizin yanından şehrin kültür ve sanatına katkı sağlayan bu tür çalışmalarımız devam edecektir.'dedi.

Başkan Özkafa, basın toplantısının ardından toplantıya katılan Sanatçı Ahmet EFE'ye yaptığı çalışmalar dolayısıyla bir teşekkür plaketi verdi. 1000 adet basılan kitabın tarihi araştırmalar yapan kurumlar ile kütüphanelere ücretsiz olarak verileceği belirtildi.

Haber Fotoğrafları

Basın Kuruluşları için;