Küreselleşen Dünyada Toplumları Kentler Temsil Edecek

Küreselleşen Dünyada Toplumları Kentler Temsil Edecek

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından organize edilen 'Yerel Yönetimler Şurası' devam ediyor. Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve çok sayıda kültür ve bilim adamının katıldığı şurada ele alınan konular yeni bir tartışma başlattı. Hızla Küreselleşen ve yeni değerler ortaya çıkaran yeni durumun karşısında toplumların kültürel kimlikleriyle durabilecekleri vurgulandı. Bilim adamları sundukları tebliğlerde kültürel kimlikleriyle korunan ve farklı değerleri bir arada yaşatma becerisi kazanan kentlerin önemine vurgu yaparak kürselleşen dünyada toplumların kültürel kimliklerini taşıyan kentlerle temsil edilebileceğini bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde Mevlana Kültür Merkezi'nde ilki gerçekleştirilen 'Yerel Yönetimler Şurası' önceki gün açılış programının ardından birinci oturumda ele alınan 'Tarih Bilinci ve Kentlerdeki Tezahürü' konusuyla başladı. Mustafa İSEN başkanlığında yapılan birinci oturumda Ahmet Turan ALKAN (Dünden Yarına, Türk Şehirlerinin Özgüllüğü) Hasan KURT (Şehir Tarihi Çalışmalarının İmkan ve sorunları) Rasim ÖZDENÖREN (Kültür Ve Kentin Biçimlenişindeki İşlevi konularında tebliğ sunarken Nevval SEVİNDİ, Mustafa AYDIN, Şennur ÖZDEMİR ve Alim ARLI müzakereye katkı sağladılar. İkinci oturum Musa TAŞDELEN başkanlığında 'Küreselleşme, Kent ve Kimlik' konusunu ele alınarak gerçekleştirildi. Yasin AKTAY (Küresel Kentleşme ve Kentsel Kimlik ), Edibe SÖZEN (Plastik Kimlikler Çağında Kentin Yeni İmkanları ve Sorunları) Necdet SUBAŞI (Şehir Kimliği ve Gündelik Hayat ) ve Kürşat BUMİN (Kent ve Demokrasi) konularında tebliğ sunarken ikinci oturumun müzakere bölümünde Alparslan DURMUŞ, Fahrettin ALTUN, Murat ÇEMREK, Ramazan YELKEN ve Şaban H. ÇALIŞ tebliğler üzerinde değerlendirmelerde bulundular.

Farklı görüşlerin ortaya konduğu şurada özellikle kentlerin temsil kabiliyeti becerisi ve bu becerinin geliştirilmesi üzerinde duruldu. Kentlerin kültürel değerler ışığında edindikleri kimliklerle toplumların temsilcileri olabilecekleri vurgusu yapılırken kent kimliklerinin farklılıklar arz edebileceği belirtildi. Yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünün altını çizen katılımcılar, yapılan şurayla Türkiye'de beklenen bir tartışmanın başladığını belirterek yerel yönetimlerin artık kültürel hizmetleri de asli hizmetler arazında görme ve bunu geliştirmeye katkı sağlama zamanlarının geldiğini bildirdiler. Bilim adamları küreselleşen dünyada toplumların kültürel kimlikleri gelişmiş, farklı kültürel değerleri bir arada yaşatma becerisi kazanmış kentlerin toplumun yeni temsilcileri olabilecekleri üzerinde durdu.

Yerel Yönetimler Şurası 2 Eylül Cumartesi Programı :

III. OTURUM: ŞEHİR VE FELSEFE (09:30-12-30)

Başkan: Yasin AKTAY

Tülin BUMİN

Felsefe ve Şehir

Alparslan AÇIKGENÇ

Konya Felsefe Okulu

Burhanettin TATAR

Şehir Hermenötiği

Şinasi GÜNDÜZ

Dinler Tarihinde Şehir, şehirlerde Din

Müzakere ve katkılar:

Ayşe ÖNAL, Önder KUTLU,

Ertan ÖZENSEL, Mustafa DEMİRCİ

Haber Fotoğrafları

Basın Kuruluşları için;