Kurban Bayramı Tedbirleri

Kurban Bayramı Tedbirleri

20 Ocak 2004 tarihinde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı öncesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar şu şekilde olacaktır;

Kurban Bayramı ile ilgili yapılacak çalışmaların koordinasyonu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca gerçekleştirilecektir.

Konya Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını dört ana başlık altında toplamıştır..

1.KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİNİN TESBİTİ:

İlçe Belediyeleri ile yürütülen koordinasyon çerçevesinde 30 Kesim ve Satış Yeri belirlenmiştir.

2. KURBANLIK KESİM VE SATIŞ YERLERİNDE DENETİM:

Belediyemiz Veteriner Hekimlerince Konya sınırları içerisindeki tüm Kurban Kesim ve Satış yerlerinde "Hayvan Sağlık Zabıta Kanunu Hükümleri" doğrultusunda hayvanların ve kesimlerin denetimi yapılacak sağlıksız hayvan satıcıları hakkında yasal işlem yapılacaktır.

3. DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI:

Belediyemiz, İlçe Belediyeleri ile koordinasyon içinde çevre ve insan sağlığının olumsuz etkilenmemesi için satış ve kesim işlemlerinin tamamlandığı yerlerin dezenfeksiyonunu sağlayacaktır.

KURBANLIK HAYVAN ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Satın alacağınız hayvanın Veteriner Sağlık Raporu veya Menşe-i Şehadetnamesi bulunmalıdır. Kurbanlık olacak koyun ve keçiler 1 yaşından küçük olmamalı; sığırlar ise en az 2 yaşında olmalıdır.

Kurbanlık Hayvanın; Bir veya iki gözü kör, Kulakları kopuk, Bir veya iki boynuzu kökünden kırık, Kuyruğunun yarısı kopmuş veya doğuştan kuyruksuz, Dişlerinin çoğu dökük, Meme başları kopuk, Yürüyemeyecek kadar topallığı, olmamalıdır.

Genel sağlık açısından kurban edilecek hayvan; Durgun ve halsiz, Aşırı öksürük ve aksırıklı olmamalı, Gözleri, derisi ve kılları parlak ve canlı olmalı, Göz, ağız ve burnunda akıntı, olmamalıdır. Kurbanlık hayvan aşırı zayıf ve gebe olmamalıdır.

Besili koyun ve keçilerin; Bel omurları el ile kavrandığında kemik uçları ve kaburga kemikleri kolaylıkla hissedilmez. Belleri düz ve yürüyüşleri diktir.

Besili sığırların; Vücut çukurları kaybolmuş, Kemik uçları belirgin değildir.

KESİM ÖNCESİ ve KESİM SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kurbanlık hayvanlar uzun yoldan gelmişse, kesilmeden önce mutlaka dinlendirilmeli ve en az 8 saat aç tutulmalıdır, Hayvan kesim yerine götürülürken ürkütülmemelidir,

Kesim sırasında hayvan eziyet çekmeyecek şekilde kontrol altına alınmalıdır,

Kesim işlemi çok keskin bir bıçakla ve ehil kimselerce yapılmalıdır,

Kesim sırasında kanın iyi akması için hayvanın bir ön ayağı serbest bırakılmalı ve omurilik, ancak kan tamamen aktıktan sonra kesilmelidir.

Konya Büyükşehir Belediyesinin ilçe belediyelerle birlikte Kurban Bayramı dolayısıyla aldığı tedbirler ile kurban satış ve kesim yerlerinin tam listesi www.konya.ble.tr adresinde yayımlanmıştır.

Basın Kuruluşları için;