KOSKİ Tahkim Haberini Yalanladı

KOSKİ Tahkim Haberini Yalanladı

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KOSKİ Genel Müdürlüğü'nce Türkiye'nin en önemli göllerinden olan Tuz Gölü'nün kurtarılması için başlattığı 'Atıksu Arıtma Tesisi Projesi' devam ediyor. Son günlerde yerel medyada bazı haberlerde projenin yürümediği, yüklenici firma ile KOSKİ Genel Müdürlüğü arasında bazı problemlerin yaşandığı ve problemlerin çözümü için konunun tahkime götürüldüğü iddiası yer almıştır.

KOSKİ Genel Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi :

'Atıksu Arıtma Tesisi işini alan yüklenici firma ile KOSKİ Genel Müdürlüğümüz arasında herhangi bir problem söz konusu değildir. Yüklenici firma bugüne kadar tahkim yoluna gitmemiştir. Kamuoyunu yanıltamaya yönelik yapılan açıklamada belirtilen hususlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Konya Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımını üstlenen İspanya ve Türkiye firmalarından oluşan ortak girişim 2005/77 esas sayılı dosya ile Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açarak Euro ve ABD Doları arasındaki kur farkından kaynaklanan 17 milyon ABD Dolarını talep etmiştir.

Yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 22/06/2005 tarih ve 2005/77.E-2005/352.K sayılı kararı ile mahkemenin bu hususta görevli olmadığına hükmetmiştir.

Ortak girişim, bu karar ile davayı kaybettiği halde, temyiz yoluna gitmemiş ve karar aynen kesinleşmiştir.

Diğer taraftan, uluslar arası ihale kapsamında hazırlanmış olan dokümanlarda tarafların ihtilaf halinde hakem yoluna gidebilecekleri belirtildiği halde, bugüne kadar yapımcı firma böyle bir yol izlememiştir.

Dış krediye dayanan ve uluslar arası ihalelerle yapımı sağlanan benzer işler incelendiğinde, hemen hepsinde iki veya üç yıllık gecikmeler olduğu, dış kredinin kullanılabilmesi için, devletler arası işlemlerin daha kısa zaman diliminde çözülemediği görülmektedir.

05/06/2002 tarihinde yapılan ihale ile işi üstlenen ortak girişim ve KOSKİ Genel Müdürlüğü arasında 05/08/2005 tarihinde sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılmıştır. Şu an itibariyle yüklenici firma inşaat şantiyesini kurmuş, çalışmalarına başlamıştır.

Her ne kadar dış kaynaklı kredinin temininde belli bir süre geçmiş ise de, bugün artık fiilen iş başlamış olup, tesislerin üç yıl içerisinde tamamlanması planlanmıştır.

Bugüne kadar Türkiye'de ihalesi yapılmış olan benzer projeler içerisinde Konya Atıksu Arıtma Tesisi en uygun bedelle ihale edilmiş olan proje özelliğini taşımaktadır.

Dolayısıyla, bu işte Belediye zarar etmemiş, aksine isabetli bir ihale ile bugünkü şartlarla kâr etmiştir.

Bu sebeplerle, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KOSKİ Genel Müdürlüğü işin hızlandırılması için, Türkiye ve İspanya makamlarında olağanüstü gayretler sarf etmiş olduğundan, Atıksu Arıtma Tesisi yapımında KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün ihmali olduğunu belirtmek art niyetli bir yaklaşımdır.'

Basın Kuruluşları için;