Konya'ya Çağ Atlatacak 5 Yıllık Stratejik Plan

Konya'ya Çağ Atlatacak 5 Yıllık Stratejik Plan

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısında 5 yıllık stratejik plan görüşülerek kabul edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 282 projeyi kapsayan ve 1.5 katrilyonluk yatırımın hedeflendiği stratejik plan ile birlikte Konya'nın çağ atlayarak hayallerin ötesinde bir şehir olacağını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısı yapıldı. 7 gündem maddesi ile toplanan Meclis'te, Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan Taslağı'nın Görüşülmesine Dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu görüşülerek karara bağlandı.

KONYA, HAYALLERİN ÖTESİNDE BİR ŞEHİR OLACAK

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya başkanlık eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık stratejik planı çerçevesinde 282 önemli projenin yer aldığını belirterek, söz konusu 282 projenin tamamı gerçekleştirildiğinde Konya'nın çağ atlayacağını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı projelerin, Konya için önemli olan diğer projelerle entegre olduğunda Konya'nın hayallerin ötesinde bir şehir olacağını kaydeden Başkan Akyürek, 'Hızlı tren, KOP, Atıksu Arıtma Tesisi, doğalgazın tüm şehre dağıtılması, ileride yapılabilecek sivil havaalanı ve çevre yolları ile bütünleştiğinde Konya, hayallerin ulaşamayacağı bir noktaya belki de belli bir süre içinde ulaşmış olacak. Amacımız, 5 yıllık süre içinde bu projelerin tamamını gerçekleştirmek. Bu doğrultuda stratejik planımızın, 5 yıllık süreç içinde, yaklaşık olarak 1.5 katrilyonluk bir yatırımla hayata geçirilmesini planlıyoruz. Bu 1.5 katrilyonluk asgari yatırımla Konya, bahsettiğimiz hedefine ulaşacaktır' dedi.

Yapılan konuşmaların ardından oylanan Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık stratejik planı oybirliği ile kabul edildi.

5 YILLIK STRATEJİK PLAN

Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık stratejik planında kurumsal yapının güçlendirilerek günün gereklerine uygun hale getirilmesi, maddi yapının güçlendirilerek yeni imkanlar oluşturulması ve kaynakların doğru kullanımının sağlanması, kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı, düzenli ve modern bir şehir oluşturulması, istihdamın artırılması, yeni yatırım ve üretim artışının sağlanması, nitelikli iş gücünün eğitilerek teşvik edilmesi, yatırımların artırılmasına yönelik gerçek bir altyapının oluşturulması, yatırımcıların teşviki konusunda belediyeye düşen görevlerin yerine getirilmesi, organize sanayi bölgelerinin oluşturulması, temiz, sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturulması, yeşil alan miktarının Avrupa Birliği ülkelerinin standardına ulaştırılması, bilişim teknolojilerinin kurum içi ve kurum dışı ilişkilerde yaygınlaştırılarak hizmetlerde kalite ve hızın artırılması, Sosyal Belediyecilik kapsamında hizmet kapasitesinin yükseltilmesi, Konya'nın kültür ve turizm açısından cazibe merkezi haline getirilmesi, halka yönelik yaşam boyu spor imkanlarının sunulması, afet ve felaketlere karşı sürekli hazır olunması, doğal dengeyi koruyarak su, kanal ve amme hizmetlerinde hız, kalite ve tasarruf sağlanması, katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımın tesis edilmesi, uluslararası ilişkileri geliştirerek, yerel yönetimlerle birlikte AB projeleri gerçekleştirilmesi yer alıyor.

Haber Fotoğrafları

Basın Kuruluşları için;