Konya'nın Çevre Düzeni Planı Hazırlanıyor

Konya'nın Çevre Düzeni Planı Hazırlanıyor

Çevre ve Orman Bakanlığı ile Konya Valiliği arasında imzalanan protokol gereği Konya-Isparta arasında uygulanacak Çevre Düzeni Planı toplantısına Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı. Konya'nın 1/100.000 ölçekli 3 boyutlu haritalarının hazırlanacağı proje, stratejik kararların üretilmesine yardımcı olacak. Doğru ve güncel bilgilere herkesin ulaşmasını amaçlayan proje ile yöneticilerin hızlı karar vermeleri sağlanacak.

Çevre ve Orman Bakanlığı ile Konya Valiliği arasında imzalanan protokol gereği, ihale edilen 'Konya-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapımı Danışmanlık Hizmeti Alımı' işi çalışmalarının başlaması nedeniyle, Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda bir toplantı düzenlendi.

Proje çerçevesinde planlama bölgesinde kalan Konya ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulmak üzere düzenlenen toplantıya, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürü Osman Tüzün, Konya Valisi Atilla Osmançelebioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekili Hasan Anğı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Özsoy, merkez ilçe belediye başkanları ve İl Çevre ve Orman Müdürü Nuri Kunt ile ihaleyi kazanan firma temsilcileri katıldı.

Toplantının başında konuşan Konya Valisi Atilla Osmançelebioğlu, Konya-Isparta arası yapılacak olan Çevre Planlama çalışması nedeniyle bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürü Osman Tüzün, yapılacak çalışmaların birinci aşaması olarak vali ve belediye başkanlarına bilgi verdiklerini belirterek, çevre düzenleme planlarının Türkiye'de ilk kez uygulandığını söyledi. Konya'nın 30 yıl sonrasını gösteren stratejik çevresel planlar hazırlanacağını kaydeden Tüzün, 1960 yılından beri yapılması gereken çevre düzenlemesi planlarının bugüne kadar yapılmadığını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, hükümetin örnek projelerden birini Konya'da uygulamasından mutluluk duyduklarını belirterek, projenin, Konya'nın gelecek planlaması ve yeniden yapılanmasında önemli olduğunu hatırlattı. Büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerinin imar planı uygulamalarında hassas olduklarını vurgulayan Başkan Akyürek, Konya'nın 50 yıllık planının zaten yapıldığını, çevre düzeni planının da merkezi yönetimin belediyelerin önünü açması açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Çevre planının Konya'nın geleceğinin şekillenmesi açısından kendilerine ışık tutacağını vurgulayan Başkan Akyürek, yatırımın Konya'da başlamasını sağlayan herkese teşekkür etti.

Toplantıda, Utta Planlama Genel Müdürü Dr. Ahmet Uzel ile Jeo-Tek Coğrafi Bilgi Teknolojileri Teknik Müdürü Akın Kısa katılımcılara proje ile ilgili bilgi verdiler.

KONYA-ISPARTA 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek çalışma ile, kendi dallarında uzmanlaşmış şehir ve bölge plancıları koordinatörlüğünde, mimar, ziraat mühendisi, çevre mühendisi, jeoloji mühendisi, harita mühendisi, biyolog, istatistikçi ve coğrafi bilgi sistemleri uzmanlarından oluşan teknik ekip ile uydu görüntüleri kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemi yardımıyla 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hazırlanacak. Plan, sürdürülebilir kalkınmayı sağlayarak, il sınırları içinde kentsel ve kırsal kesimler ile sanayi, tarım gibi sektörel gelişmeler değerlendirilecek. Plan, stratejik kararların üretilmesine yardımcı olacak. Doğru ve güncel bilgilere herkesin ulaşmasını amaçlayan proje ile, araziler üç boyutlu olarak gösterilecek ve yöneticilerin hızlı karar vermeleri sağlanacak.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayı içinde Konya Valiliği ile yapılan protokol gereği, projenin bütçesi Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. 2006 yılı sonunda hayata geçirilecek projenin maliyeti 850 bin YTL.

Haber Fotoğrafları

Basın Kuruluşları için;