Kent Koordinasyon Kurulu Ve Estetik Kurulu Ortak Basın Toplantısı

Kent Koordinasyon Kurulu Ve Estetik Kurulu Ortak Basın Toplantısı

Konya Büyükşehir Belediyesi Kent Koordinasyon Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz ve Estetik Kurul Başkanı Mümin Uzman, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek yapılan çalışmalar ve hedefleri hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Koordinasyon Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, kurulun kuruluş amaçları hakkında bilgi verdikten sonra şu anda yürüttükleri çalışmaları anlattı. Yılmaz şunları söyledi : 'Şehrimizdeki imar çalışmalarının daha düzenli, uyumlu ve Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde, İlçeler arası birlik ve bütünlüğü sağlamak, problemlerin çözümünde ortak kararlar üretmek maksadıyla, Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Daire Başkanlığı'nın İlçe İmar Birim Amirlerinin Kent Koordinasyon Kurulu Başkanlığında asgari her ay toplanmasını temin ediyoruz. Devam eden inşaatların daha sıhhatli ve sistemli yapılaşması, fennî mesullerin ve inşaatların denetlenmesi maksadıyla; sondajların yerinde denetlenerek, gerekli mevzuat, malzeme, uygulama ve belge yönüyle denetleme yapılması, ilgili Meslek Odalarının da destek vermelerinin temin edilmesi. Yeni yapılan inşaatların daha sıhhatli ve emniyetli olmasını sağlamak amacıyla; hazır beton kullanımının teşvik edilmesine, yerinde elle hazırlanarak dökülen beton ile yapılan inşaatlar da ise her katın her 200 m2. sinde bir "Karot Numunesi" alınmasına, numune sonucu neticelenmeden bir üst kat imalatına geçilmemesinin ilgili Belediyelerce sağlanması. Kötü işçiliğin, Emniyet, Ekonomi ve Estetik yönünden ciddi sakıncalar meydana getirdiği gerçeğinden hareketle, inşaatlarda " Ustalık Belgesi" bulunan elemanların çalıştırılmasının gerçekleştirilmesi ve bu konuda devam eden kurslara destek verilmesi, 01.01.2006 tarihinden itibaren inşaatlarda sertifikalı usta mecburiyetinin getirilmesi. Kent hayatında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin gerçekleştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeyi ve buna benzer çalışmaları gerçekleştirecek "KENT KONSEYİ" nin kurulması, Apartman ve sitelerde ve insanların içme ve kullanma suyu için açılan kuyuların şehrin ve insanların geleceğini etkilediği, gayri sıhhi kuyuların bulunduğu görüldüğünden söz konusu su kuyularının kapatılması hususunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Estetik Kurul Başkanı Mümin Uzman ise estetik kurulun bugüne kadar önemli çalışmalara imza attığını, şu anda devam eden çalışmaların netilecenmesiyle şehrin özellikle merkezde daha hoş bir görünüme kavuşacağını bildirdi. Uzman, şu anda yürütülen çalışmaları anlatırken şunları söyledi : Şehir merkezinde görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla, Mevlana - Alaaddin - Form - Anıt güzergahının pilot bölge olarak seçilmesi ve bu alanda görüntü kirliliği yaratan kaynakların Şehir Estetiği reklam Tanıtım ve Tabela Yönetmeliği çerçevesinde ortadan kaldırılması hususunda gerekli çalışmaların yapılması için prensip kararı alınmıştır. Kentsel Tasarım Bürosunun kurulması işlemlerinin hızlandırılması için karar alınmış; bu karar çerçevesinde gerekli çalışmalara başlanmış ve çalışmalar devam etmektedir. Alaaddin Tepesi ve çevresinin tarihi özelliğini bozmadan, kültürümüze saygılı, gelecek nesillere örnek olacak şekilde düzenleme yapılması, Karaman, Adana, Beyşehir, Seydişehir ve Aksaray Yollarında kirlilik yaratan tabelalardan temizlenmesi için çalışmalara başlanmış, izinsiz ve Şehir Estetiği Reklam Tanıtım ve Tabela Yönetmeliğine aykırı olarak dikilen tabelalar tespit edilerek gerekli uyarılar yapılmış; Haziran ayı içerisinde kirlilik yaratan ve kaldırılmayan tabelaların kaldırılmasına başlanacaktır. Şehrin çeşitli noktalarındaki görsel kirlilik yaratan bilboardların yeniden tanzimi yapılacaktır. Mevlana Kültür Merkezinin çevresinde bulunan konut alanlarının, Kültür merkezi ile Mevlana Müzesi arasında yayaların rahat kullanabileceği ve içerisinde ticari, kültürel ve sosyal aktivitelerin yapılabileceği bir aks düzenlenmesi için çalışma yapılmasına kar ar verilerek, bu çalışmanın ilk adımı olarak imar komisyonu ile ortak çalışma yapılmış ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı Meclisimizce onaylanmıştır.'

Haber Fotoğrafları

Basın Kuruluşları için;