Kent Koordinasyon Kurulu

Kent Koordinasyon Kurulu

Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Konya?da mevcut binaların değerlendirilmesi ve inşaatla ilgili problemlerin takibi için Kent Koordinasyon Kurulu oluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, düzenli yapılaşmanın yürütülmesi için oluşturdukları kurul aracılığıyla kent genelinde inşatlarla ilgili problemleri zamanında tespit edeceklerini söyledi. Akyürek, kurulun özellikle konutlarda mevcut olan kuyuların durumunu da araştıracağını, çalışmayı Selçuk Üniversitesi ile birlikte yürüteceklerini bildirdi.

Konya'da inşaatlarda tam denetimi sağlamayı amaçlayan Kurul aracılığıyla şehrin mevcut yapı durumunu da bilimsel verilere dayanarak öğreneceklerini belirten Başkan Tahir Akyürek, inşaatların bilimsel verilere göre yapılması için kurulun hazırlayacağı raporların dikkate alınacağını açıkladı. Başkan Akyürek, kurumlar arası iletişim ve koordinasyonunda söz konusu kurul aracılığıyla tam olarak sağlanacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin konuyla ilgili aldığı karar şöyle :

'Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2004 gün ve 107 sayılı kararı doğrultusunda Kentimizin mevcut konut stoklarının iyileştirilmesi, malzemelerin denetlenmesi, uygulamanın daha verimli hale getirilmesi, kaçak yapı ile mücadele, mevcut kuyuların durumları (site ve apartmanlara ait) zemin haritalarının incelenmesi gibi konularda koordinasyonu sağlamak amacıyla ' Büyükşehir bünyesinde kurulan 'Kent Koordinasyon Kurulu' birinci toplantısını 22.12.2004 tarihinde yaparak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Kurul Başkanlığına Fatih Yılmaz ve kurul sekreteryasını yürütmek üzere Faruk Koçak'ın getirilmesine

2. Çalışmaların daha sistemli ve etkili yürütülebilmesi için ilk etapta konuların;

- Mevcut yapıların değerlendirilmesi,

- Yeni yapılacak yapılar için alınacak tedbirler,

- Vatandaş tarafından açılan su kuyularının incelenmesi, durumları ve gerekli tedbirlerin alınması,

- Mevzuata aykırı yapılaşmanın önüne geçilmesi için alınacak etkin tedbirler, olarak dört başlık altında toplanmasına ve bu çerçevede hareket edilmesine,

3. Yukarıdaki konularla ilgili çalışmaların ilk adımı olarak; bu konular hakkında ilçe Belediyelerinin, Meslek Odalarının ve Üniversite'nin yazılı olarak görüşünün alınmasına,

4. Şehrimizdeki imar çalışmalarının daha düzenli, uyumlu ve Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde İlçeler arası birlik ve bütünlüğü sağlamak, problemlerin çözümünde ortak kararlar üretmek maksadıyla, Büyükşehir İmar İşleri Daire Başkanlığı'nın İlçe İmar Birim amirlerinin Kent Koordinasyon Kurulu Başkanlığında asgari her ay toplanmalarının sağlanmasına,

karar verilmiştir'

Kurul Başkanlığına Şehir Plancıları Odası Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Yılmaz, üyeliklere Büyükşehir Meclis Üyelerinden Mehmet Uzbaş, Mümin Uzman, Z.Adil Özyalvaç, Mustafa Özmen, Übeyit Aça, Süleyman Bedik, Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Aydın, KOSKİ Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sorgun ve İmar Planlama Şube Müdürü Faruk Koçak getirildi.

Basın Kuruluşları için;