KAYK Projesi Tüm Kentte Uygulanacak

KAYK Projesi Tüm Kentte Uygulanacak

Atıkların kaynağında ayrıştırılması için başlatılan Katı Atıkların Yerinde Kazanımı (KAYK) tüm şehirde uygulamaya giriyor. 2004 yılında Üç merkez ilçede seçilen pilot bölgelerde hedeflenen başarının elde edilmesinin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan koordinasyon toplantısı sonrası projenin tüm şehirde uygulanması kararlaştırıldı. Proje kapsamında ambalaj atıkları ve çöpler ayrı kutularda toplanarak geri kazanım tesislerinde hem ekonomiye kazındırılıyor, hem de çevrenin korunması sağlanmış oluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Ali ÖZER'in konuyla yaptığı açıklama şöyle :

'30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığınca KAYK (Katı Atıkların Yerinde Kazanımı) Pilot Projesi Ocak 2005 itibariyle başlatılmıştı.

Proje Meram, Karatay ve Selçuklu merkez ilçelerinde toplam 2923 konut ve oteller, ticari işletmeler, öğrenci yurtları, okullar, alışveriş merkezleri ve resmi kurumlar başta olmak üzere 75 ticari işletme ve kurumda devam etmektedir.

Proje dahilinde, bugüne kadar 514 ton ambalaj atığı toplanarak ekonomiye geri kazandırılmıştır.

Büyükşehir Belediyesince başlatılan pilot projenin tüm Konya genelinde uygulanması için Çevre Koruma Daire Başkanlığı tarafından Meram, Karatay, Selçuklu İlçe Belediyelerin Temizlik İşleri Müdürlerinin katılımı ile bir koordinasyon toplantısı yapılmıştır. Toplantıda pilot projede bugüne kadar yapılan çalışmalar gözden geçirilmiş ve gelinen nokta değerlendirilmiş olup, Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, İlçe Belediyeleri ve Çevre ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluşlar ile ortak bir protokol yapılması ve projenin Konya geneline yayılması için mutabakata varılmıştır.

Öte yandan, toplantıda ayrıca kentimiz için önemli bir kirlilik kaynağı olan hurda araç lastiklerin yakılmasının önlenmesi, toplanması ve değerlendirilmesi konusunda Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin ortak bir çalışma yürütmesi kararı alınmıştır. Buna göre vatandaşların hiçbir şekilde hurda lastiklerini yakmamaları, ellerinde hurda lastik bulunanların İlçe Belediyelerine başvurmaları gerekmekte olup, vatandaşların bu hususa uymaları çevre ve toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir.'

Haber Fotoğrafları

Basın Kuruluşları için;