Hükümet Bazı Vergi ve Harçları Kaldıracak

Hükümet Bazı Vergi ve Harçları Kaldıracak

Konya Belediyeler Birliği'nin 101'inci eğitim semineri Antalya Belek'te gerçekleşti. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 500 belediye başkanı ve çalışanın katıldığı seminerde konuşan Mahalli İdareler Genel Müdürü Ercan Topaca, belediye gelirlerini yeniden düzenleyen kanunun Eylül ayında meclise gelmesini ve yasallaşmasını beklediklerini bildirdi. Topaca, yeni yasayla birlikte birçok harç ve verginin kalkacağını da açıkladı.

Konya Belediyeler Birliği eğitim seminerlerini sürdürüyor. Antalya Kaya Select Otel'de gerçekleştirilen seminerde, 'Belediyelerde Norm Kadro Esas ve Usulleri, Haczedilemeyecek Belediye Malları ve Gelirleri, Belediyelerde 2007'2009 Yılları Bütçe Hazırlık Çalışmaları, Belediyelerde Temsil ve Ağırlama Giderleri, Belediyelerde Zabıta Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Belediye Meclis ve Encümen Üyelerinin Görevleri ve Özlük Hakları, Belediyelerin Denetim Görevleri, Belediyelerdeki Tüm İmar Mevzuatı ve Uygulamaları, Sıhhi ve Gayrisıhhî Müesseselerin Ruhsatlandırılmaları ve Kaçak Yapılarla Mücadele Yöntemleri' konuları işleniyor. Seminere Mahalli İdareler Genel Müdürü Ercan Topaca, Başbakanlık Yerel İdareleri Geliştirme Başkanı Birol Ekici, Konya Belediyeler Birliği Başkan Vekili Nuri Ünalan, Konya Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Yakıcı ve 500'ü aşkın belediye başkanı ile çalışanı katıldı.

6 gün sürecek eğitim seminerinin açış konuşmasını yapan Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Yakıcı, gerçekleştirdikleri 101'inci Eğitim Semineri'ne beklediklerinden daha fazla ilgi gördüklerini belirterek bundan sonra da bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini bildirdi. Seminerlerle belediye başkanları ve çalışanlarını eğittiklerini ve yeni düzenlemeyle ortaya çıkan yönetim anlayışına hazırladıklarını dile getiren Konya Belediyeler Birliği Başkanı Nuri Ünalan, seminere katılanlara teşekkür etti. Ünalan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Konya Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Akyürek'in teşvik ve destekleriyle gerçekleştirdikleri eğitim seminerlerinde elde ettikleri başarının tüm Türkiye'de büyük ilgiyle karşılandığını ve katılımın neredeyse tüm il ve ilçelerden gerçekleştiğini bildirdi.

Seminerde Yeni Belediye Gelirleri Kanunu konusunda açıklamalarda bulunan Mahalli İdareler Genel Müdürü Ercan Topaca, Belediye Gelirleri Kanunu'nun Eylül ayında yasallaşmasını beklediklerini bildirdi. 2004'2005 yıllarında peş peşe çıkarılan yasalarla merkezi yönetimin yetkilerini yerel yönetimlere devrettiğini hatırlatan Topaca 'Yeniden yapılanmanın ve merkezi idarenin yetkilerinin yerel yönetimlere devredilmesinin en önemli gerekçeleri arasında aşırı bürokrasi ve aşırı kırtasiyecilik yer alıyor. Hükümet bu düzenlemeyle vatandaşın beyanını esas alan ve vatandaşına güvenen bir yönetim anlayışı ortaya koymayı arzulamıştır. Bundan dolayı yetkileri vatandaşa en yakın olan yönetimlere, yerel yönetimlere devri için çeşitli yasal düzenlemelere gitmiştir. Bu düzenlemeler vatandaşın hayatını kolaylaştırmayı ve bürokratik işlemleri basitleştirmeyi hedefliyor. Ankara artık yerel yönetimler yerine düşünmeyecek" dedi.

BELEDİYE GELİRLERİNDE NÜFUSUN ETKİSİ AZALTILIYOR

Yetkilerin devrini ön gören yasal düzenlemelerden sonra gelir kaynaklarını da düzenleyen yasal düzenlemeler için hazırlıkların yapıldığını belirten Topaca, belediye gelirlerini düzenleyen yasanın Eylül ayında meclis gündemine gelmesini ve yasallaşmasını beklediklerini ifade etti. Yapılacak yeni yasal düzenlemenin belediye gelirlerini yüzde 25'30 oranında artırdığını ifade eden Topaca, bu oranın bazı belediyelerde yüzde 100'e vardığını, eskiden belediye gelirlerinin nüfus temel alınarak yapıldığını, bunun da haksız bir durum ortaya çıkardığını kaydetti. Topaca 'Yeni yasal düzenleme belediye gelirlerinin paylaştırılmasında tek kriter yerine üç ana kritere dayanmaktadır. Daha önce gelirlerin dağılımında % 100 etkisi olan nüfus oranı şimdiki yasal düzenlemede %75'e çekilmiştir. Belediye gelirlerinin dağılımında %75 nüfus, %15 gelişmişlik ve %10 performans dikkate alınarak yapılacaktır. Performans ölçümleri için şu anda bazı belediyeler takip altına alınmışken bu kriterin tam olarak 2009 yılında Türkiye'deki tüm belediyelerin takibe alınmasıyla uygulanmaya konulacağını hatırlatmak isterim. Söz konusu kriterlerin tam olarak uygulanması için ek düzenlemelere de gidilmektedir. 2007 yılı nisan ayına kadar adres ve numaralandırma bilgilerinin tamamlanmasıyla ülkedeki nüfus hareketliliği de izlenecek ve güncel bilgiler ışığında daha adil bir dağıtım gerçekleştirilecektir. Söz konusu ihtiyaç duyulan veriler Türkiye İstastik Kurumu (TİK)'in katkılarıyla elde edilecek ve işlenecektir. Ayrıca nüfusu 10 binin altında olan belediyelere yönelik Denkleştirme Ödeneği ile nüfusları temel alınarak ayrı bir ödenek ayrılacaktır."diye konuştu.

ÇEVREYE KATKI YAPAN KAZANACAK

Türkiye'nin en önemli problemleri arasında yer alan ve birçok yerel yönetimin henüz projesini dahi yapmadığı atık su arıtma tesislerinin yeni yasal düzenlemeyle belediyelere ek gelir sağlama imkânı oluşturacağını belirten Topaca konuşmasında atık su bedeli ile ilgili bölümün de yeniden düzenlendiğini ifade etti. Topaca, 'Yeni yasal düzenleme atık su bedelinin tahsili konusuna da açıklık getirdi ve atık su bedelini tahsil etme imkânını bir kritere bağladı. Atık su bedelini almak isteyen yerel yönetimler atık su arıtma tesisleri kurmak durumunda kalacaklardır. Bu tesisleri kuranlara verdikleri su hizmetinin %50'sini geçmeyecek oranda atık su bedeli tahsil etme imkânı verilecektir' şeklinde konuştu.

Belediyelerin keyfi veya istedikleri zaman borçlanmalarının önüne geçecek yasal düzenlemelerinde yapılacağını bildiren Topaca, 'Belediyeler artık istedikleri zaman istedikleri gibi borçlanmayacaklar. Borçlanma ve borçların geri ödenmesinde yeni düzenlemelere gidilecektir. Borçların ödenmesinde de mevcut durum tamamen değiştirilerek gelirlerin %40'ını geçmeyecek şekilde düzenlemeye gidilecektir" şeklinde konuştu.

Topaca vergi gelirlerinde de çeşitli düzenlemelere gidildiğini ve bir çok vergi kaleminin kaldırılacağını bildirerek "Belediye gelirlerini düzenleyen 3 kanun var. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2380 genel bütçe vergilerinden pay verilmesini ön gören kanun ve Emlak Vergisi Kanunu. Bu yeni kanun 3 kanunu birleştirip tek kanun haline getiriyor. Bu kapsamda bazı vergileri kaldırıyoruz. Örneğin Yangın Sigorta Vergisi kalkıyor."dedi. Topaca, bazı harçlarda da düzenlemeye gittiklerini ve birçok harcın da kaldırılacağını açıkladı.

Haber Fotoğrafları

Basın Kuruluşları için;