Hava Kirliliği ile Mücadele Sürüyor

Hava Kirliliği ile Mücadele Sürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Konya Kenti Hava Kirliği raporu ile ilgili bir basın bülteni yayımladı. Çevre Koruma Daire Başkanı Ceylani Kılıç, Konya?da Hava kirliliğinde büyük aşamalar kaydedildiğini hatırlatarak, kirlilik oranının geçmiş yıllara oranla düştüğünü, ancak ekonomik kriz dolayısıyla site yöneticilerinin sıvı yakıttan katı yakıta geçtiklerini, bununda partikül madde oranında yüzde 15 artış yaşanmasına sebep olduğunu açıkladı.

Çevre Koruma Daire Başkanı Ceylani Kılıç'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

'A-) Hava Kirliliği Kontrol Çalışmaları;

Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde kış aylarında insan hayatını doğrudan tehdit eder hale gelen hava kirliliği sorununun çözümü için Çevre Koruma Daire Başkanlığı olarak her yıl olduğu gibi bu yılda çalışmalar çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

Hava kirliliğini oluşturan en büyük etmen, evsel ısınmada ve sanayide kullanılan yakıtlardır.Bu sebeple her yıl güncellenen Mahalli Çevre Kurulu 'Temiz Hava Plam'Kararları ile özellikle kirliliğin kaynağında çözümüne yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir.Bu çerçevede kömür üretici ve bayileri ile fuel-oil satış bayilerine belediyemizce 'Satış İzin Belgesi' verilmekte ve rutin olarak denetimleri yapılmaktadır.Yakıt kontrol ekiplerince alman ve analizleri yapılan kömür ve fuel-oil numunelerinin belirlenen özelliklere uymadığının tesbiti halinde , Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına göre caydırıcı yasal işlemler yapılmaktadır.

Hava kirliliğini önlemede, baca kazan kontrolleri, hava kirliliği şikayetleri ve yakıt denetimlerini etkin ve verimli yapılması amacıyla ; belediyemiz koordinatörlüğünde , Emniyet Teşkilatı , İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Çevre Müdürlüğü elemanları ile 2 ekiple 24 saat 3 vardiya aralıksız olarak görev yapmaktadır

Ayrıca hava kirliliği önleme çalışmalarına halkın katılımını ve desteğini sağlamak amacıyla kaçak yakıt ihbarına ton başına 10.000.000 milyon TL ödül uygulaması devam etmektedir.

Bu etkin çalışmalar sonucunda 2002-2003 Kış sezonunda toplam 920 ton kaçak yakıta işlem yapılmıştır. B-) Kentsel hava kalitesi;

1990 lı yıllarda Konya ili, Türkiye çapında hava kirliliğinin en yoğun olarak yaşandığı iller sıralamasında ilk sıralarda yer alırken 1997-1998 yılında uygulamaya konulan paçal ve ithal kömür uygulaması ve hava kirliliği ile etkin mücadele ile Konya kenti hava kirliliği tarihinde SO2 de hedef sınır değer olan 120 mikrogram /m3 değerinin altına ilk kez 1997-1998 kiş sezonunda 115 mikrogram /m3 değerine inilmiştir.Devam eden çalışmalarla Devlet İstatistik Enstütüsü bültenlerinde hava kirliliğinde Konya ilinin, daha önceki yıllara göre en fazla azalma görülen iller arasında olduğu ifade edilmektedir.2001-2002 kış sezonunda (Ekim-Mart) SO2 değeri 79 mikrogram/m3 iken, 2002-2003 yılı kış sezonunda (Ekim-Mart) döneminde 68 mikrogram/m3 değerine düşmüştür. Geçen yıla nazaran bu yıl SO2 değeri oranında % 14 lik bir azalma kaydedilirken; ekonomik sebeplerle site ve apartmanların katı yakıtlı sistemlere geçmesi ve kömür kullanımının artması sebebiyle, Partikül madde miktarı 2001-2002 yılı kış sezonunda (Ekim-Mart) döneminde 81 mikrogram/m3 iken 2002-2003 yılının aynı dönemi itibarı ile 93 mikrogram/m3 e çıkmıştır .Partikül madde oranında % 15 lik bir artış görülmüştür.'

Haber Fotoğrafları

Basın Kuruluşları için;