Dünyanın En Büyük Su Yönetim Ağlarından Biri

Dünyanın En Büyük Su Yönetim Ağlarından Biri

Konya Büyükşehir Belediyesi ve AB'nin ortaklığıyla KOSKİ bünyesinde 255 tesisin kontrolünü ve yönetimini tek merkezden sağlayan SCADA sistemi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Memiş Kütükçü, 'AB ile ortaklaşa gerçekleştirilen bu hizmet, şehrimizde bu alanda yapılmış en önemli çalışmadır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum' dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği’nin ortaklığıyla İçme ve Kullanma Suyu Üretim Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi (SCADA) tamamlandı. Resmi açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak olan SCADA sistemi ile ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından basın mensuplarına yönelik işleyişi ve uygulama sahasını içeren bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Proje Koordinatörü Şenel İşleyen’in teknik bilgiler ve sistemin çalışma mantığını anlattığı sinevizyon gösterisiyle başlayan toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Memiş Kütükçü, AB ile ortaklaşa yürüttükleri hizmetin 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını ve 255 su tesisinin tek merkezden yönetilecek bir sisteme dahil edildiğini söyledi. Yeni sistemin su üretimi, dağıtımı, arızaların tespiti ve anında giderilmesi gibi birçok işlemi daha hızlı yapılır hale getireceğini bildiren Kütükçü, firma çalışanlarına ve emeği geçen KOSKİ Genel Müdürlüğü personeline teşekkür etti. Kütükçü, su üretim tesislerinin tek merkezden kontrolü ile su hizmetlerinde yeni bir dönemin başladığını da kaydetti.

İçme ve Kullanma Suyu Üretim Tesislerinin Geliştirilmesi (SCADA Sistemi) Projesi

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan, 5303 Sayılı Kanun ile onaylanan Çerçeve Antlaşmasına göre AB TR 52 Konya Karaman Düzey 2 Kalkınma Programı Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Kapsamında “ İçme ve Kullanma Suyu Üretim Tesislerinin Geliştirilmesi (SCADA) Projesi” uygulamaya geçiyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje Devlet Planlama Teşkilatı(DPT) Merkezi Finans ve İhale Birimine 17 Temmuz 2006 tarihinde sunulmuş, 1 Aralık 2006 tarihinde AB hibe programına girmeye hak kazanmıştı. Yapım süresi ihale ve uygulama dahil 1 yıl olan proje, 30 Kasım 2007tarihi itibari ile tamamlanmış olacak.

Projenin Konusu

Proje; Konya’da İçme ve kullanma suyu üretiminde kullanılan 179 kuyu, 15 depo ve 7 pompa istasyonu olmak üzere toplam 201 tesisi kapsıyor.

1 milyon nüfusa yaklaşan Konya’nın İçme Kullanma ve Endüstri suyu ihtiyacı derin kuyu ve Altınapa Barajında karşılanıyor. Şehrimize su dağıtımı ise, toplam 197.000 metre küp kapasitede olan 38 adet su depoları ve 16 adet pompa istasyonu ile yapılıyor. Bugüne kadar sistem manuel olarak çalıştırılan sistem sayesinde veri toplama ve kontrol sistemi (SCADA) ile tek merkezden uzaktan kumanda ile yönetilebilecek.

Projenin Bütçesi

Projenin Toplam Maliyeti: 1.802.675,00 Euro

Avrupa Birliği Katkısı: 901.337,50 Euro (%50)

Konya Büyükşehir Belediyesi Katkısı: 901.337,50 Euro (%50)

Projenin Hazırlanış Nedenleri

Çok geniş bir alana yayılmış su üretim ve dağıtım sistemlerinin kontrolünün zorluğu sebebiyle, üretim kaynakları, pompaj tesisleri ile dağıtım hattının sürekli izlenmesi ve anında müdahale imkanlarıyla kumanda edilmesi gerekmekteydi.

Şehrimizin su ihtiyacı; basınç bölgelerine, coğrafi yapıya ve yeraltı su rezervlerine göre dağıtılmış bulunan 228 adet derin kuyu, 38 adet toplam 197.000 m3 kapasiteli depo, 16 adet pompa istasyonu ve 1 adet barajdan temin edilmektedir. Bu tesisler şehrin değişik bölgelerinde dağınık bir yapıda konuşlandırıldığından denetim ve İzleme verimli bir şekilde yapılamamakta, işletme zorluğu çekilmekte idi.

Su dağıtımı ve yönetimi bilgisayar tabanlı (SCADA) sistem aracılığıyla, tek bir merkezden kontrol edilebilecek, su üretimi ve dağıtımı üzerinde hakimiyet ve sürekli denetim mümkün olabilecektir. Bu sistem su kaynaklarını daha verimli kullanmak, su dağıtımını merkezi olarak izleyebilmek ve yönetebilmek, ortaya çıkan sorunlardan anında haberdar olup müdahale edebilmek için KOSKİ Genle Müdürlüğünün asli görevlerinden biri olan su işletmeciliğinde büyük bir kolaylık ve hizmet kalitesinde artış sağlayacaktır.

SCADA sistemi; veri iletişimini hızlı, güvenilir ve planlı kılacak; kurumumuza bağlı tüm içme suyu üretim, depolama ve pompaj tesislerimizde oluşan arızalara anında müdahale imkanı verecek; malzeme, enerji, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayacak, dağıtım hattında basınç takibi yapılabilmesine, depo taşkınları ve aşırı basınçla meydana gelen su kayıplarının önüne geçilmesine imkan verecektir.

Proje Sonuçları

Proje sonuçları, devreye alma işleminden sonra izlenmeye alınacak olan; doğrulanabilir başarı göstergeleriyle ortaya konacaktır. Bunlar;

1- Toplama, depolama ve pompaj tesislerimizin %80''inde insan odaklı yönetimden teknolojik imkanlarla otomatik yönetim sistemine geçilecek.

2- Ulaşım, personel ve malzeme giderleri toplamından %10 tasarruf sağlanacak.

3- Tesislerimizin işletme maliyetleri %5 azalacak.

4- Pompaj tesislerimizde meydana gelen arızaların, bakım ve onarım maliyetlerinden % 10 tasarruf sağlanacak.

5- Pompaj tesislemizde tüketilen elektrik enerjisinden %10 tasarruf sağlanacak.

6- İçme ve kullanma suyu dağıtım şebekesinde kayıp ve kaçak oranı % 5 düşecek.

Sürdürülebilirlik

Kurulan sistem açık mimari yapıda (Open Architectural) olduğundan istenilen genişlemeye ve ilavelere imkan vermektedir.

Gelecekte yapılacak baraj hatları, havza dışından su temini gibi projeler nedeniyle iptal edilmesi muhtemel istasyonlarda kullanılan her türlü donanımın montajı ve yazılım geliştirmeleri kendi personelimiz tarafından yapılacağından ilave bir maliyet gerektirmeden ilgili baraj hatları ve şebeke yönetiminde kullanılarak yatırımın zayi olması engellenecektir.

Proje, kent bilgi sistemi ve coğrafi bilgi sistemi ile irtibatlandırılarak bilgi paylaşımı sağlanacak ve alt yapı çalışmalarında (elektrik, gaz, ulaşım, telekomünikasyon vb) ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak hizmetlerde verim sağlanabilecektir.

Konya SCADA projesi, tesis adedi ve veri sayısı itibariyle alanında dünyanın en büyük Su SCADA projelerinden birisidir.

BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

Haber Fotoğrafları

Basın Kuruluşları için;