Çöp Sahası Düzenleniyor

Çöp Sahası Düzenleniyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ?Katı Atık Depolama Sahası lll.Kısım Rehabilitasyon? çalışmasını Nisan ayında tamamlıyor. Çevreye uyumlu hale getirilecek çöp sahasında gaz birikimini önlemek için son teknoloji kullanılacak.

Çevre Koruma Daire Başkanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

'İlimizde merkez ilçe belediyelerince katı atıkların toplanması ve transfer İşlemleri gerçekleştirilmekte, başkanlığımız sorumluluğunda aslım mevkiinde yaklaşık 25 yıldan beri katı atıklar 30 ha'lık bir alanda düzensiz olarak depolanmaktadır.

Çevre Koruma Daire Başkanlığı Çevre Şube Müdürlüğümün yürütmüş olduğu katı atık yönetimi çalışmaları eski depolama 15 ha lık kısmının rehabilitasyonu 2001 yılında tamamlanmıştır, Mevcut kullanılmakta olan Çöp Depolama Sahası III, kısım rehabilitasyonu 190.046.436.000 TL.lik ihale edilerek Nisan 2003 de tamamlanması planlanmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanununun Katı atıklar kontrol Yönetmeliği çerçevesinde mevcut katı atık sahasının rehabilitasyonu ve yeni inşası ile ilgili olarak projeler hazırlatılmış olup, bu uygulama ile rehabilite edilecek alanın metan potansiyeline karşı, gaz emisyonlarının edilmesi amacıyla 50 m ara ile 2x2 metre boyutunda çakıl kuyu hendekleri yapılarak düşük konsantrasyonla gaz emisyonlarının zararsız halde atmosfere verilmesi sağlanacaktır. Ayrıca mevcut çöp lll. kısım rehabilitasyonu ile her türlü gaz ve sıvı kirletici özellikleri ile, dış müdahalelere karşı kapatılması ve görsel olarak da dolgu yapılacak düzenleme ve peyzaj çalışmaları ile doğaya uyumlu hale getirilmesi planlanmaktadır.'

Haber Fotoğrafları

Basın Kuruluşları için;