BELEDİYELERİN GÜÇ BİRLİĞİ

BELEDİYELERİN GÜÇ BİRLİĞİ

Anadolu Belediyeler Birliği üyeleri Başkan Akyürek Başkanlığında Ankara'da bir araya geldi. Başkan Akyürek, toplantıda yaptığı konuşmada tüm belediyelere tasarrufu ön planda tutma çağrısında bulundu. Başkan Akyürek, halka kaliteli hizmetlerin sunulması gerektiğini belirterek hizmet kalitesinin iç eğitim seminerlerinin yoğunlaştırılmasıyla mümkün olduğunu bildirdi.

Anadolu Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantısı ve Belediye Başkanları Koordinasyon toplantısı Ankara Altınpark'ta gerçekleştirildi. Toplantıda 2003 yılı faaliyetleri ve 2004 yılı çalışmaları hakkında genel görüş ve düşünceler paylaşıldı. Toplantıya Katılan Büyükşehir belediye Başkanı ve Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Akyürek, ana ilkelerinin hizmette kalite ve tasarruf olduğunu belirterek, tüm belediyeleri israftan ve fazla istihdam kaçmaya davet etti. Kaliteli bir şekilde sunulmamış hiçbir işin hizmet sayılamayacağını açıklayan Akyürek, birliğe üye tüm belediye başkanlarını hizmette kaliteyi yakalama çağrısında bulundu. Akyürek, 'Halkımız bizlere güvenerek oy verdi ve şehirlerini teslim ettiler. Halkımızın tüm kesimlerine, aynı ölçüde hizmet etmek görevimizdir. Hizmette kalite, para yönetiminde de tasarruf bizim ana ilkemizdir. Milletin parasını, millete hizmet olarak sunacağız. Sadece bir alanda ön plana çıkmak ve o alanda hizmet üretmek belediyecilik değildir. Yeni çıkacak yerel yönetimler yasası ile görevlerimiz ağırlaşacak, ancak bizler bunun altından kalkacak güce sahibiz. Şehriniz sizinle gelişsin, halkımız hizmetlerinizle gülsün. Allah hepimizin yardımcısı olsun'dedi.

Toplantıda belediye başkanları 2004 yılı çalışmalarında;

1. Anadolu Belediyeler Birliğince özellikle belde Belediyeler yönelik genel manada ( Muhasebe- İmar-Fen-Zabıta) konularında seminer düzenlenmesi,

2. Malzeme alımlarında Büyükşehir Belediyelerinin belde ve ilçe belediyelerine teknik konularda yardım sağlaması,

3. Temel hizmetlerin dışındaki hizmetlerin özelleştirilmesi,

4. Anadolu Belediyeler Birliğince Belediyeler kurultayı hazırlanması,

5. Büyükşehir Belediyelerinde ve Genel Merkezde Belediyelerin teknik ve hukuki problemlerini çözmeye yönelik danışma kurulları kurulması,

6. Devlet Su İşlerinin su projelerine destek sağlamak için il ve ilçe belediye meclislerinden oy birliğiyle karar alınarak nüfus baraj problemlerinin kaldırılması,

7. Çalışmalarda tasarrufun esas alınması,

8. Demirbaşların yerlerinin tespit edilerek mutlaka envanterinin çıkarılması,

9. Kaynak oluşturma konusunda gerekli çalışmaların yapılması için kişilerin görevlendirilmesi,

10. Fazla istihdamdan kaçınılması,

11. Piyasa borçlarının bütün imkânlar kullanılarak, mümkün olduğu kadar ödenmesi,

12. Kamu borçlarının yeniden yapılandırılma çalışmasının başlatılması,

13. Gıda Bankası konusundaki çalışmaların Türkiye çapında yaygınlaştırılması,

14. Hizmetlerde önceliklerin tespit edilmesi,

15. Alt yapı hizmetlerinin maliyetlerinin düşürülmesi için (yerel+kamu+imece) formülü esas alınarak yapılması,

16. Yerel yönetimlerle ilgili kanunların mecliste kabulünden sonra; Belediye başkanlarına; yetkili kişi ve kuruluşlara uygulama ile ilgili seminerler hazırlanması,

17. Spor kulüplerine, bütçelerden belli bir yüzde tespit edilerek ödenek ayrılması

Konularında müşterek hareket edilmesi hususunda görüş biriliğine varıldı.

Basın Kuruluşları için;