Belediye Kiracılarının Oturma Süreleri Kısmen Uzatıldı

Belediye Kiracılarının Oturma Süreleri Kısmen Uzatıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği, Belediye Encümeni tarafından alınan karar gereğince, Büyükşehir Belediyesi'nin gayrimenkullerinde oturan kiracıların oturma sürelerinin 6570 sayılı kanun gereğince uzatıldığını açıkladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından merak konusu olan 'Belediye Mallarını Kiralayanların Durumu' konusuna açıklık getirdi. Yapılan açıklamada, Belediye Encümeni tarafından alınan karar gereğince, gayrimenkullerde oturan kiracıların oturma sürelerinin 6570 sayılı kanun gereğince 1 yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde: 'Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu 03.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasında, gerek 1580 sayılı Belediye Kanunu, gerekse 5272 sayılı Belediye Kanunu'ndan farklı olarak 'Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75'inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır' hükmü getirilmiştir. Bu hükme göre, kira süresi biten müstecirlerimizin tamamı fuzuli şagil durumuna düşmüşlerdir. Yine bu hükme göre, fuzuli şagil durumundaki kiracılarımızın gayrimenkulünün bulunduğu yer, mülki amirlerince tahliyesi mümkün olabilecekti. Ancak 15.11.2005 tarih ve 2005/119 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesinde, belediyelerin sahip olduğu taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile kiraya verilmiş olmasının, kira sözleşmesinin özel hukuk akdi olma niteliğini ortadan kaldırmadığı belirtilmiştir. Buna göre; iş hanı, otel, dükkan gibi sabit temelli olan musakkaf nitelikli gayrimenkuller hakkında 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki kanun hükümleri uygulamaya devam edecektir.'

Yapılan açıklamada, Belediye Encümeni tarafından alınan karar gereğince, gayrimenkullerde oturan kiracıların, imar çalışmaları yapılanlar hariç, oturma sürelerinin 6570 sayılı kanun gereğince 1 yıl daha uzatıldığı vurgulandı.

Basın Kuruluşları için;