Adli Yıl Kutlama Mesajı

Adli Yıl Kutlama Mesajı

Akyürek, mesajında, yargının ülke bağımsızlığının güvencesi olduğunu hatırlatarak kişisel hak ve hürriyetlerin korunması için yargı erkinin güçlü ve adil olması gerektiğini söyledi. Akyürek, yargı organlarının hukukun temel ilkeleri çerçevesinde çağdaş bir anlayışla görevlerini yerine getirdiğine inandığını açıkladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 2004'2005 Adli Yılının Açılışı dolayısıyla, bir kutlama mesajı yayımladı.

Akyürek, mesajında, yargının ülke bağımsızlığının güvencesi olduğunu hatırlatarak kişisel hak ve hürriyetlerin korunması için yargı erkinin güçlü ve adil olması gerektiğini söyledi. Akyürek, yargı organlarının hukukun temel ilkeleri çerçevesinde çağdaş bir anlayışla görevlerini yerine getirdiğine inandığını açıkladı.

Başkan Akyürek mesajında şu görüşlere yer verdi:

'İnsanoğlunun en vazgeçilmezi hürriyetidir. Kişilere hürriyet olanağını bağlı bulundukları devletleri sağlar. Hukuk devleti olan ülkemizin kendi insanına sağladığı hürriyetin ve bağımsız hareket etme olanağının sürdürülebilmesi ve kendisini güvende hissetmesi yargı erkinin gücülü ve adil oluşuna bağlıdır.

Hukuk devleti ilkesi, çağdaş demokrasilerin belirleyici niteliğidir. Çağdaş uygarlık düzeyine yükselebilmenin, hukuk devleti ilkesinin evrensel ölçülere uygun olarak gerçekleştirilmesi ve korunması ile mümkündür.

Demokrasi ve hukuk devleti, birbirini tamamlayan temel kavramlardır. Hukuk devleti, hukukun bilinen ve tüm uygar ülkelerin benimseyip uyguladığı ilkelere, evrensel hukukun üstün kurallarına bağlı olan devlettir. Türkiye'de bir hukuk devletidir.

Bugün yargı organlarımız, hukukun temel ilkeleri çerçevesinde çağdaş bir anlayışla görevlerini yerine getirmektedirler. Yasama ve yürütme organlarının işlemlerini denetlemekle görevli bağımsız yargı organlarının işlevini tam olarak yerine getirmesi Cumhuriyetimizin, demokrasinin ve bağımsızlığımızın güvencesidir. Kişisel hak ve hürriyetlerin korunması ancak yargı erkinin gülcü ve adil oluşuna bağlıdır. Yeni yargı yılının ülkemizin gelişimine ve insanlarımızın huzuruna katkı sağlamasıyla dileklerimle kutlar, tüm yargı mensuplarına yeni çalışma döneminde başarılar dilerim.'

Haber Fotoğrafları

Basın Kuruluşları için;