Yeşil Alanlar 2. Bölge Bakım Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Belediyenin sorumluluğundaki tüm yeşil alanların her türlü bakım işlerini yürüterek kullanım ömrünü uzatmak ve estetik görünüm sağlamak.  

b) Alt yapısı tamamlanmış alanları ekim dikime hazır hale getirilmesini sağlamak.

c) Sorumluluğunda bulunan yeşil alanlarda tahrip olmuş alanların yeniden ekilmesini sağlamak, ağaçların bakım ve sağlık budamasını yapmak, mevcut çocuk oyun elemanları, bank, çöp kutusu, aydınlatma elemanları gibi donatı eksikliklerini ya da mevcutların yıprananlarını tespit ederek ilgili birimlerle iş birliği halinde eksikleri gidermek, onarım ve boya işlerini yapmak.

ç) Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki tüm yeşil alanlardaki bitkilerin yazlık ve kışlık ilaçlaması ile birlikte yeşil alan ve sert zeminlerde yabani ot mücadelesi yapmak.

d) Vatandaşlardan gelen ağaç taşıma ile ilgili taleplerini değerlendirmek.

e) İhtiyaç duyulan yeşil alanlara otomatik sulama tesisatı yapmak.

f) Sorumluluğu altındaki mevcut yeşil alanlardaki su tesisatlarının her tür bakım ve tamirinin yapılmasını sağlamak.

g) Tanker ile sulama yapılacak alanlarda program ve kontrolünü yapmak.

ğ) Vatandaşların parklar ve yeşil alanlar hakkındaki her türlü şikâyet, dilek ve önerilerini değerlendirerek gereğini yapmak.

h) Parklarda düzenlenecek etkinliklerle ilgili başvuruları değerlendirerek gerekli izinler için ilgili birimlerle irtibata geçmek.  

ı) Sorumluluk sınırları dahilindeki tüm yeşil alanlar, parklar, cadde ve sokaklarda uygun türlerle ağaçlandırma yapmak.  

i) Kullanım ömrünü tamamlayan ve peyzaj mimarisine uyma özelliğine kaybeden parkları yeniden projelendirip kullanıma açmak.

j) Refüj ve kavşakları günün koşullarına ve gelişen şehirciliğe bağlı olarak düzenlemek ve bakımlarını yapmak. 

k) Uygun park, refüj ve yeşil alanlarda her yaşa uygun sportif amaçlı ve sağlıklı yaşam amaçlı yürüyüş parkurları, spor sahaları ve spor bahçeleri tesis etmek ve bunların bakımlarını yapmak.

l) Çevreyi koruma ve kullanma bilincini oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmak ve görev alanında kalan çevre koruma denetim ve kontrolünü yapmak.

m) Park, yeşil alan ve refüjlerde yabancı ot temizliği ve genel rutin temizlik işleri yapmak,

n) Marangozluk, kaynak ve boya işlerinin yapılmasından sorumludur.